EU i Srbija

On kaže da je pozitivno i to što postoji želja da se, na primer, predmet pravo ne sagledava samo iz ugla pravnika.

Tržište EU nam je otvoreno. Tržište Ruske federacije i zemalja koje oko nje gravitiraju, takođe. Sva druga tržišta su nam takođe otvorena, jer princip globalizacije podrazumeva slobodnu utakmicu u kojoj kvalitet i cena odlučuju o ishodniku.

A šta je prava investicija? Kada se ulože sredstva u izgradnju strukture koja će da zaposli radnike bolje plaćene nego u zemlji EU, ali će se zauzvrat dobiti bolji kvalitet. To podrazumeva visokokvalifikovanu i stručnu radnu snagu koja počiva na uzajamnoj vezi dobrog obrazovanja i redovne prakse.

Pristupanje savezu evropskih država, bilo kako da se on zvao je imalo smisla i sadržaja šesdesetih godina prošlog veka.

Intima se ne deli sa svima.

Da bismo bolje upoznali tog džina na glinenim nogama, Nemačku, ne možemo da se uzdamo u zvanične srpske medije u dogovoru i pod patronatom interesa aktuelne vlade i njene povezanosti, uslovljenosti i zavisnosti od prve kontinentalne ekonomije.

Znači, ratno stanje u Francuskoj. Za državljane naše zemlje to nije nikakva novost, jer svako malo njihova ratna dejstva se ovde osećaju.

Evropa kojoj stremimo je Eden, dabome, ali da biste dospeli do biblijskog raja moraju se ispuniti određeni uslovi. Mora, naime, prvo da se umre.

A od pronalaska baruta u staroj Kini u periodu vladavine dinastije Han (206. pre Nove ere – 220. posle Nove ere), a posebno crnog baruta u periodu dinastije Tang (618. - 907.) pitanje fitilja je više nego aktuelno.

Pages