Foto: 
autor nepoznat

Gordana Čomić - Nije idiot, nego idiotkinja

"O tempora o mores". Ili, u prevodu sa latinskog: Čudnih li vremena, čudnih li običaja. Na savremenom srpskom: Vremena su kvarna, gnjila - prilično užegla, a običaji su postali polivalentnog tipa, najčešće uvoznog porekla, sa izraženom tendencijom, da već danas - upropaste naše sutra. I  odjednom se u ovoj priči pojavljuje gospođa Gordana Džomić sa paketom taze "ocarinjenih" zakona "o rodnoj i polnoj ravnopravnosti"! Aristotel je u svojoj definiciji "idiota" istog video - kao osobu nesposobnu ili nezainteresovanu za javni i politički život. Da li je slavni Grk, etiketu "idiota" namenio isključivo muškom rodu, ili je ženski oblik "počasne titule" isključio vođen neki antičkim mačizmom, verovatno nećemo saznati. Ipak, idIot je stanje svesti. Bavljenje određenim političkim kreaturama, pored analize svesti, zahteva i duboku analizu stanja duha i karaktera. Ta analiza kaže: kreten! Ups! Da bar mi u 21. veku budemo u skladu sa idejom rodne i jezičke ravnopravnosti, mala ispravka: kretenkinja. Gospođa Čomić - ko je ta žena?

ČAROBNI SVET GOSPOĐE PUFNE I CENA ZA PRELET MIGOVA

Elem, odakle se dede gospođa Čomić?! Objektivno gledano, nebitan lik u javnom i političkom životu Srbije, na poziciji na kojoj bi bar po logici stvari  morala da bude osoba sa većom političkom kompetencijom, odnosno, pre svega, sa većim političkim rejtingom. Ipak, to su šupljine demokratskog sistema - ili preciznije: šupljine sistema gde glasate isključivo za stranku i izbornu listu - a ne za konkretna personalna rešenja. No, jasno je kao dan, da iza agende g. Čomić, stoji međunarodni faktor - odnosno u ovom slučaju "zapadni hegemon", koji baš preko nje - kao preko svog namesnika (polu)okupirane teritorije, plasira injekciju "društvenih vrednosti", koju pošto poto treba ubrizgati u srpsko društvo, ili slikovito - u srpsko telo, i dalje previše sirovo, sa prenaglašenom, a pride i pogrešno usmerenom potencijom. Na kraju krajeva "sistem vrednosti" koji nam se nameće i jeste neka vrsta "broma", za kulturni, istorijski, biološki i svaki drugi "zdravi" potencijal jednog naroda koga treba obuzdati, i čiji eho treba smanjiti na podnošljivu meru. Poštenja radi: istim serumom, zapadni svet je odavno pelcovao svoja društva. Takođe, poštenja radi: ona krilatica Novog sveta, da kapital(izam) ne poznaje kulturu, naciju i rasu, trebala je mnogo više da nas plaši, nego da nas čini srećnim! Taj Novi svet se zaista oslanja na potpunu slobodu kretanja, ali mnogo pre "slobonog čoveka". stvara - čoveka koji je "oslobođen" od suštinske kulture; suštinskog kulturnog i istorijskog nasleđa - čoveka koji biva sužen na prostu, šturu i poludirigovanu ili "uslovljenu" komunikaciju - i koji kao takav, vremenom postaje potpuna amorfna masa - idealan činilac u carstvu korporativnog biznisa. Inače, kako drugačije objasniti fenomen - da se u 21. veku, tobožnjem stoleću: slobode govora i jednakosti po svim osnovama, s jedne strane na velika vrata - sa sve zvonima i fanfarama u krivično zakonodavstvo vraća "verbalni delikt", dok se s druge strane, najavljuje subvencionisanje homoseksualnih parova pri usvajanju dece?! Dva pitanja... Prvo: Da li možemo govoriti o slobodi govora  - sa verbalnim deliktom oko vrata - uz napomenu, da se on u svom novom najavljenom ruhu, ne odnosi na klevetu, već na izneto mišljenje (umetničku i autorsku slobodu) koje se može dovesti u kontekst vrećanja nečijeg lika i dela, ali i sa nepoštovanjem "jezičke ravnopravnosti", čak i u domenu novinarsta i književnog izdavaštva. I drugo: Da li možemo govoriti o društvu ravnopravnih građana, u kojem se jedna grupacija ljudi - u datom slučaju zbog svoje seksualne orijentacije, ili seksualne prirode - kako vam je draže, stavlja u privilegovan položaj u odnosu na sve druge? Ona Šekspirova misao "Da kada dođemo na ovaj svet, plačemo - jer smo na veliku pozornicu budala stupili", danas izgleda tako živo - življe nego ikad.

No, gde je tu gospođa Puf... onosno gospođa Čomić? Ovaj podnaslov ima i svoj drugi deo: "Cena za prelet Migova"... Elem, ako ste mislili da je na dolazak pomenutih aviona i ostalog naoružanja u Srbiju, neko besplatno zatvorio oči, takođe, ako ste mislili da su investitori, pre svega, oni sa Zapada, u svom haotičnom lutanju Evropom - tek tako, bez naknade, izabrali Srbiju - grdno se varate. Cena je upravo gospođa Čomić, sa sve koferčetom punog tzv. vrednosti, koje će se i te kako posejati i tamo gde ih zemlja neće! A ona kao ona. Posle neubedljive i nedokazane političke karijere, svedene isključivo na lokalne razmere, doživela je otelotvorenje svog sna - da bude mali, ali važan igrač velikog carstva. Ili ono što je u kultnoj seriji "Crni Gruja", oslovljeno kao: Biserka iz Monarhije!

ŽENE SVIH ZEMALjA - UJEDINITE SE

Pokretač najveće diskriminacije u istoriji čovečanstva, nije bila ni vera, ni nacija, ni rasa, ali ni politička ili ideološka pripadnost, već pol. Na žalost - pol je bio osnov za najkontinuiraniji oblik diskriminacije, koji je istorijski gledano trajao od završetka matrijarhata pa, sve do druge polovine 20. veka. Naravno, u određenoj meri, i u određenom obliku, a pre svega u pojedinim delovima sveta, traje i danas. S toga, nema dileme, da je borba za ravnopravan položaj žena u društvu - i human i moralan cilj kome svako društvo u celini treba da teži i kojem svaka individua u datom društvu treba da doprinese. Ipak, način na koji se to danas radi, ne samo da ne služi tom cilju, nego je u velikoj meri i kontraprodiktivan. Zapitajte se: Kakva je to borba za položaj žena - koja ne obuhvata "zakon o radu"? Kakva je to borba koja ženama ne garantuje sigurnost radnog mesta, pogotovo, ako se pripadnice lepšeg pola odluče da ostanu u drugom stanju?! Takođe, da li bi ženama više išlo u prilog da država značajnijim sredstvima subvencioniše: njihovo prvo radno mesto, njihovu želju za započinjanje privatnog biznisa - i pre svega, njihovu želju za kupovinom prve nekretnine - što bi najviše uticalo na samostalnost i ravnopravnost žena, od recimo - prilično glupih i skaradnih zakona o "navodnoj rodnoj i jezičkoj ravnopravnosti", koji nemaju lingvistično, odnosno naučno utemeljenje?! Naravno, borba za ravnopravan položaj žena, pre svega podrazumeva širu evoluciju, i individue i društva - opšte prihvatanje i pravne i prirodne činjenice, da su žene ravnopravan i jednak činilac u svemu, a nikako degradiran i manje važan zbog svog pola; uz napomenu, da to prihvatanje mora na prvom mestu da počne od samih žena!

No, druge stvari se ovde valjaju iza brda. Zbignjev Bžežinski, ideolog američkog ekspanzionizma i najveći zagovornik američke politike intervencionizma, koja bi se mogla opisati kao: čorba je vaša, ali je mirođija uvek naša, je još 70-ih godina prošlog veka, rekao da će osnov za američko mešanje u unutrašnje stvari drugih država i za nametanje "američke vizije demokratije" kao jedine relevantne, biti borba za ljudska prava sa svim svojim derivatima. I danas, par decenija kasnije na delu vidimo upravo to - usvajanje po principu diktata tekovina koje imaju za cilj: da unište državu - ne, bar ne direktno; da unište naciju - takođe, ne, bar ne direktno; da unište porodicu - DA! Jer uništiti poslednje navedeno, znači na najeftiniji i najlakši način, uništiti ili potpuno obesmisliti prva dva! Da se vratimo na već rečeno: Tvorci tih ideja su iste - odavno implementirali u svoja društva. Takođe, već rečeno: Tvorci tih ideja su navodno brišući granice između vera, nacija i država, vrlo tendenciozno, sa dubokim umišljajem i izraženom zlom namerom, izbrisali granice između kulture i nekulture, ukusa i neukusa, istorije i nadri-istorije, između zdravog razuma i budalaštine!

Ipak, kako se to kaže: Biće borba neprestana! Borba za čoveka; za dostojanstvo - i individue, i porodice, i nacije; borba za zdrav razum. I na krilima i u slavu, takođe, važne borbe za ravnopravnost žena, čini se, da će ta borba za opšte i kolektivno dobro - borba za budućnost, podrazumevati reči i rabote, isključivo ženskog roda: knjigu, evoluciju, ulicu i revolucija - a boga mi i motku. Što se motke tiče, svakako, misli se na onu - goMnjivu!

 

P.S. Tri stvari... Prva: Priznajem da sam kao autor ovog teksta, svesno i namerno, podvrgao ruglu, lik, delo i političku funkciju gospođe Gordane Čomić, pa potencijalnu krivičnu odgovornst iz domena "verbalnog delikta", ili srodnih zakona, preuzimam na sebe - potpuno oslobađajući od odgovornosti, medij na kojem je ovaj tekst objavljen. Drugo - a vezano za prvo: Ukoliko budem bio pozvan na krivičnu odgovornost, obećavam da ću sa ovim nastaviti! Drugim rečima: Mogu ovako u nedogled! I treće, a nevezano za prva dva: Čitalac koji zna tačan ženski oblik zanimanja - varilac i brusilac, neka se javi redakciji, dobiće vaučer za 50% popusta za kupovinu novog izdanja "Pravopisnog rečnika srpskog jezika" u izdanju Matice srpske. Hvala!

Komentari

Komentari