Foto: 
Raqel Pastor

Građanski fašizam

Nema nikakve potrebe da se dokazuje da je Srbija okupirana duhovno, ekonomski i teritorijalno. To bi bio još jedan politički pleonazam i ponavljanje onoga što je očigledno.  No, i okupacija ima svoj prostorni plan na kome vladaju zakoni sistema koji su uspostavljeni cirkulacijom nametnutog kapitala. Zato posle svih ovih sumanutih političkih izbornih rezultata treba dobro razmisliti o strategiji dalje borbe.

Ništa tako jednostavno ne iritira i ne zgražava kao uspostavljena alternativa u nekakvoj takozvanoj građanskoj Srbiji koja u leptir mašni i uštogljenoj poziciji kulturno i gospodski prdi. Niko nam nije na tako perfidan način otvorio kulturološku septičku jamu sopstvenih interesa kao ta samoproklamovana elita čije su se ideologije zasnivale na denacifikaciji Srbije i uvođenju antisrpske deklaracije na kojoj počiva i današnja vlast. Da, te savremene srpske ustaše koje nemaju nimalo skrupula ni političke odgovornosti za sve što su pričali i radili, a uvek su za njih ta dva pojma bile različite seanse. Zamislte da Borka Pavićević i Goran Marković  pričaju o ekonomiji i daju odgovore na katastrofalnu ekonomsku situaciju. Da glumačka bratija stvara kulturnu politiku drekom, vikom i malograđanskim poimanjem sveta. Zar oni kojima je ovakav uspostavljen sistem uvek bio majka? Bez strategije, rešenja, planova i ideja ordiniraju po mračnim krugovima dvojke noseći u svojim otrovnim rukama samo misao kvazigrađanizma, koji kod njih počiva na pravdi i jednakosti, a ustvari drugima ne daju nikakvo pravo za oglašavanje, za jednakost i mišljenje o uzročno-posledičnoj katastrofi u kojoj su godinama učestvovali kao konzumenti isisanog sistema. Srbiju dele na pametne i krezube, evropljane i glupe tradicionaliste, humaniste i one koji to tobože nisu smatrajući da je za sve kriva nepismena i neokupana Srbija, a ustvari upravo iz njih izbija duhovni vonj totalnog bezosećaja za realno stanje na terenu. Upravo je nakon pustoši u kojoj su učestvovali, kao Bože me sakloni neka elita, na taj počišćeni i prečišćeni politički prostor uletela današnja vlast koja koristi sve otrovne plodove jednog neplanskog i nevizionarskog uplitanja u izgradnju temelja države.

Moderni trockisti proglašavaju tradicionalnu Srbiju za lumpenproleterijat iz kojeg izbija mrak i sivilo, a sebe nazivaju apelistima i simbolima časti, pravde i zakona, a ustvari su toliko podli i bezočni kada bulazne na svojim skupovima drugosrbijanskog bratstva i jedinstva jeftino i neoriginalno izgradivši žuto-crnu koaliciju besmisla.

Sačuvaj me Bože takve alternative i takvog građanskog fašizma perfidno-potuljene opcije koja se nudi, a ne nudi ništa osim isto takvog briselsko-bratijaškog dogovora da zauzmu najvažnije pozicije u državi, jer i svrake imaju pravo da pevaju o slobodi.

To i ništa više. Vodite i ne vraćajte ih!

Ivan Novčić

Komentari

Komentari