Foto: 
Chris Potter

Ko laže?

Ovih dana smo bili svedoci da su predsednik Republike Srbije Tomislav Nikolić i premijer Vlade RS Aleksandar Vučić primili delegaciju Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) i čestitali im 175 godina postojanja.

Ništa neobično.

Smatramo da je to normalna procedura u pravno uređenoj državi. Takav jubilej zaslužuje i pažnju i publicitet, pa i prezentaciju njihovih grandioznih ostvarenja.

Međutim, odmah sutradan, po prijemu kod najviših državnih funkcionera, u sredstvima informisanja pojavio se demant Srpske Kraljevske Akademije naučnika i umetnika (SKANU) da SANU ne može slaviti 175 godina svoga postojanja jer ona nije pravni sledbenik SKANU. Kontinuitet je nedvosmisleno prekinula 1947. godine kada je osnovana, a svoje današnje ime dobila 1960. godine.  

Gde je istina?

Tačno je da su mnoge institucije po okončanju II svetskog rata, da bi pokazale svoju čistotu, negirale svaku vezu sa prethodnim institucijama. To je učinila i SANU.

Nije nam jasno zašto danas predstavnici Srpske akademije nauka i umetnosti po svaku cenu žele da dokažu da imaju kontinuitet sa Srpskom Kraljevskom Akademijom. Te razloge samo oni znaju, ali ne znaju da je Srpska Kraljevska Akademija osnovana 1886. godine, pa ove godine može da slavi 130 godina postojanja, a nikako 175.

Najveći je problem što su predsednik i premijer poverovali u njihove informacije, pa nisu dali svojim službama nalog da to provere, te su dovedeni u zabludu i pridružili se proslavi imaginarne godišnjice.

Živimo li u vremenu kada nije važno šta se kaže, već ko kaže?

Posle ovakvog ponašanja SANU i lakomislenog prihvatanja od strane najviših državnih organa, opravdano se postavlja pitanje – kome danas verovati u Srbiji?

Vera Megić

Komentari

Komentari