Foto: 
-c2h-

Kohabitacija, može je biti, a može je i ne biti

Setimo se kasne jeseni 2016. Tad nije bilo otvorenih karata, već samo spekulacije oko toga ko će biti kandidat za predsednika Srbije. Obradović i Šešelj su javno rekli da će biti kandidati, za Jankovića i Jeremića nije bilo sigurno jer nisu hteli da se izjasne. Janković je umeo da bude i neprijatan prema onome ko bi mu postavio to pitanje. Vučić je nastupao sa mesta predsednika vlade, a ne budućeg predsedničkog kandidata. Govorilo se o Zorani Mihajlov.

U javnosti je tada često postavljano pitanje kohabitacije u slučaju da za predsednika države bude izabran neko izvan SNS-ke.

Krajem novembra prošle godine za „Zagrebački globus“ predsednik vlade, Vučić je rekao: „Može biti kohabitacije ali bez mene“. Izjava je bila u vezi s mogućim izglasanim predsednikom koji ne bi bio kandidat SNS-ke.
Nije da opravdavam predsednika vlade ali ume prijatno da me iznenadi u načitanosti, poznavanju višeznačnosti i korišćenja termina.
Pre otprilike trinaest godina termin kohabitacija je postao primenjiv u politici Srbije ili sam ja, prvi put, tad čula da ga upotrebljavaju tadašnjih političari.
Pogledala sam, tada, rečnike, a ono kohabitacija ima dvojako značenje (latinski cohabitatio) 1. stanovanje zajedno, život udvoje, 2. snošaj, spolno opštenje. I po Vujakliji i po Jovanoviću. Uvažavam ove autoritete.
U svom privatnom okruženju ja pojam brak poistovećujem s pojmom kohabitacija. Nema potrebe da objašnjavam da moj muž i ja kohabitiramo i po prvoj i po drugoj tački i po Vujakliji i po Jovanoviću.
Novinar „Zagrebačkog globusa“ je komentarisao da ukoliko bude izabran kandidat koji nije iz SNS-ke: „Slede mrcvarenje i kohabitacija“, Vučić je odgovorio: „Sasvim je sigurno, u tom mrcvarenju neću učestvovati“ i „Može biti kohabitacije ali bez mene“.
Razumem ja Vučića, ko bi, za ime sveta, kohabitirao s navedenim kandidatima? Da ih sad ne imenujem!
Dajte nekog privlačnijeg!

Ako Vučić bude predsednik Srbije, lako će on sa samim sobom, a ako bude neko drugi, za to se već izjasnio!U ovoj predsedničkoj kampanji, oni razumniji kandidati jasno su rekli da će,s njihove strane, kohabitacije biti jer je ona neophodna i da se lične netrpeljivosti moraju prevazići jer je država u pitanju. Aliza kohabitaciju je potrebno dvoje, u ovom slučaju dvojica jer su svi muški kandidati.

Nego, ne brinem se ja za kohabitaciju u relacijama, on sam sa sobom ili on sa nekim od kandidata, po obe tačke. Ja se i dalje brinem za kohabitaciju po prvoj tački u relaciji on sa građanima.

Komentari

Komentari