Foto: 
JD Hancock

„Kuda plovi ovaj brod“: Nevladine organizacije u Srbiji

  1. Prvi aspekt

Nevladine organizacije u Srbiji nailaze na veliki otpor i odbačenost. Da li smo svi upoznati sa funkcionisanjem i ciljevima koje imaju da bismo dozvolili takvo ponašanje prema njima i da li je deo populacije ikada pročitao Zakon o Nevladinim organizacijama? Verujem da velika većina ne zna odgovore na ova postavljena pitanja!

Nevladine organizacije su neprofitne organizacije, a osnivaju se u cilju ispunjavanja opštih i/ili zajedničkih interesa - društvenih interesa odnosno interesa zajednice u celini. Jedna od važnih uloga nevladinih organizacija jeste ukazivanje na nedostatke u svim aspektima (političkom, zakonskom, itd.), kako bi se za poboljšao položaj nevećinskih zajednica i na taj način promovisala saradnja između Vlade i nevladinih organizacija.

Neohodno je promovisati značaj nevladinih organizacija sa jasnim postavkama problema sa kojima se suočavaju, da li su ti problemi dobro objašnjeni, da li ih neko razume... Da li je bez obzira na to, predložena inicijativa od strane nevladinih organizacija da rešava probleme, potrebu ili priliku za realizovanje određenog projekta. Postoji mnogo pitanja, a vrlo malo konkretnih odgovara od strane organa Vlade Republike Srbije, ali i mnogih nevladinih organizacija.

Takođe, naše društvo nije u dovoljnoj meri shvatilo potrebu uključivanja u ovakav vid ‘’borbe’’ za razna ljudska prava. Budućnost u Srbiji sigurno jeste u što većem uključivanju građana u ovakav vid delovanja. Hajde da stvorimo humaniju zajednicu zasnovanu na principima, vrednostima i metodologiji neformalnog funkcionisanja i rada u Nevladinom sektoru. Hajde da jednom postavimo prave osnove koji će omogućiti efikasniji i moderniji rad Nevladinih organizacija. Glas nevladinih organizacija mora da se čuje, ali istinit i vrlo jasan. Ovde govorim o ozbiljnim nevladnim organizacijama koje imaju jasne ciljeve, profesionalan menadžment, ali i tim za rad na raznim projektima. Na primer, Američka vlada finansira projekte nevladinih organizacija širom sveta, a njihov glavni cilj jeste promovisanje i podsticanje obrazovnih i drugih programa.

Trenutno aktuelan Zakon o Udruženjima Republike Srbije (‘’Sl.glasnik RS’’, br.51/2009), u kome su obuhvaćene i Nevladine organizacije možemo reći da je podeljen na dva elementarna dela: Osnovne odredbe i Zakonski okvir, tj. zakonitost rada udruženja. Njime su obuhvaćene odredbe kojima se uređuju osnovne bitne stavke, kao što su način osnivanja, sloboda i ciljevi udruženja, upis u registar, javnost rada, vreme na koje se osniva, itd.

Vrlo je važno ukazati da, bez obzira što se radi o neprofitnim organizacijama, one su obavezne vode sve računovodstvene poslovne knjige, kao i profitne organizacije. U pitanju su dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige. U pitanju je sistem prostog knjigovdstva koji podrazumeva da se koristi kod finansijskog izveštavanja pojedinačnim donatorima za realizovane projekte, a na osnovu odobrenih budžeta. Nevladine organizacije takođe moraju imati opšti usvojen akt o računovodstvu i računovodstvenim politikama, a poseban akcenat ovde treba staviti na internu kontolu, upravo na taj način minimizirati i sprečiti eventualne mahinacije i zloupotrebe raspoloživih finansijskih sredstava. Da li to neko kontroliše?

Fascinantno je da svaki „problem“ koji se pojavi neko se poziva ili čak proziva nevladine organizacije. Nisu one te koje čine da problem nastane, ali mogu dosta da pomognu da se određeni problemi reše.

  1. Drugi aspekt

Sa druge strane, porazna je činjenica da u Srbiji još uvek nemamo dovoljno jasnih namera kada su u pitanju nevladine organizacije. Ne postoji baza podataka, nemamo izveštaje o finansijskoj podršci, u poslednje vreme nismo videli ni jedan projekat koji je doprineo ukupnoj društvenoj zajednici ili bar njenom delu, a da ga je lično finansirala Vlada Republike Srbije ili ko ga je uopšte finansirao??. To se mora promeniti. Zbog toga je veoma važno pisati o ovoj temi javno, otvoreno i jasno. To je jedini efikasan način na koji možemo nešto promeniti. Budućnost je pred nama, a svi želimo da nam svima bude bolja i lepša! Ne znamo ni čak kakva je povezanost Države i nevladinih organizacija!

Imam čak i mišljenje da bi pojedine nevladine organizacije trebalo da promene adresu ili državu u kojoj egzistiraju, a ništa ne rade u interesu zbog kojih postoje i koji su navedeni na početku. Čak bi pojedine nevladine organizacije i njihove predstavnike pozvala da javno prikažu ko ih finansira i za šta ih finansira?! Kako obični građani Srbije kada nemaju elementarne podatke mogu imati poverenje u takav nevladin sektor? Javna je tajna da danas mnoge nevladine organizacije vode ljudi koji su bili deo komunističkog sistema koji su masovno kršili ljudska i građanska prava, a moje mišljenje je da neki to uporno i danas rade!!!

Dakle, tu postoji ozbiljan problem. Nevladin sektor se uglavnom ne bavi ciljevima sa kojima su osnovani i interesima građana, ali su zato uvek prvi tu kada treba nekoga da ‘’prozivaju’’ i da  se žale kako ih niko ne razume. Poštovana gospodo, kada promenite Vaše načine rada, pristupe i kada nam svima javno pokažete ko Vas finansira i za šta, verujem da ćete imati ogromnu podršku. Ja ću Vas tada lično podržati, ali pod ovakvim uslovima ne!

Danijela Ružičić

Komentari

Komentari