Foto: 
autor nepoznat

Opančar agencija* javlja – Mali Siniša, “mladi neiskusni tužilac” i prateća ekipa

Jedan neimenovani, očigledno iskusni, tužilac Višeg tužilaštva iz škole legendarne Zagorke Dolovac (vidi tekst “Ona zna šta je za tužilaštvo najbolje” – Koreni, 27.4.2021) u tekstu pod naslovom “Više tužilaštvo: Mali nije izvršio ni jedno krivično delo” (Politika , 9.10.2021) kritikuje tekst agencije Beta od 5. oktobra 2021. – “Tužilac Milovanović: Eventualno pokrenuti predistragu protiv Siniše Malog”, pa za svog kolegu Milovanovića kaže:

“Ostaje enigma da li je ova ishitrena izjava mladog kolege, koja je data bez bilo kakve prethodne provere relevantnih informacija, rezultat nedovljnog iskustva ili govori o njegovoj želji za ličnom promocijom, što ne bi bilo delotvorno u odnosu na svrhu i značaj ovakvih postupaka.” 

Nekorektno je to javno reći za svog kolegu, takođe tužioca, “bez bilo kakve prethodne provere relevantnih informacija” (da upotrebim ovde njegovu kvalifikaciju), koji je upravo i tražio da se u predistražnom postupku to utvrdi:

“Posle medijskih napisa o učinjennom krivičnom delu, tužilac može i mora da se zainteresuje i da proveri te navode i eventualno pokrene predistragu protiv Siniše Malog.

Uz to, izjava onog iskusnog neimenovanog  (dalje: NN) tužioca zvuči i kao pretnja:

“govori o njegovoj želji za ličnom promocijom, što ne bi bilo delotvorno u odnosu na svrhu i značaj ovakvih postupaka.”

Šta bi to u datoj situaciji bilo delotvorno, kao i koja je svrha ovih postupaka, NN tužilac ne saopštava, pa ostaje da pretpostavljamo. Značaj znamo.  

Inače, krajnje je neuobičajeno da, ako se nečija izjava citira, ne kaže i čija je to izjava, što bi redakcija najstarijeg dnevnog lista na Balkanu morala da zna, pogotovu ako se u nepotpisanom (dakle redakcijskom) tekstu izjava “mladog i neiskusnog” tužioca oštro i nekorektno demantuje, pre bi se reklo napada, a njen autor čak i optužuje, a sve to na osnovu sledećeg argumenta:

“Više javno tužilažtvo u Beogradu zaključilo je da aktuelni ministar finansija Siniša Mali nije izvršio nijedno krivično delo iz nadležnosti tog tužilaštva, a nakon što je 2017. godine razmatralo izveštaj o njegovoj imovini i prihodima u periodu od 2011. do 2014. godine, povodom navoda da je on vlasnnik 24  stana u Bugarskoj.”

Nije izvršio nikakvo krivično delo ni iz nadležnosti nižeg – osnovnog, tužilaštva kome je Više tužilaštvo potom prosledilo predmet na dalji postupak, navodi se dalje u narečenom tekstu. 

Dakle, tužilaštvo je to jednom, 2017. godine, gledalo, i to je to – što bi pravnici rekli – presuđena stvar, pa da pođemo redom:

 Naslov narečenog teksta – “Više tužilaštvo: Mali nije izvršio ni jedno krivično delo”, je krajnje neadekvatan. U pitanju je razgovor redakcije Politike sa neimenovanim tužiocem, verovatno Višeg tužilaštva, baziran na nalazu tužilaštva iz 2017, godine, a ne stav tužilaštva povodom aktuelne svetske afere “Pandorini papiri” u kojima se pominje i naš ministar finansija Siniša  Mali. Iz tog razloga sam autore tog teksta – redakciju Politike i neimenovanog tužioca, koji svakako nisu Više tužilaštvo, u naslovu nazvao “prateća ekipa”. Mogao sam da ih nazovem i organizovana grupa, što bi u skladu sa važećom terminologijom bilo primerenije, ali eto bar malo velikodušnosti sa moje strane.

Kolega NN, trebao bih ovde da kažem poštovani kolega, ali ne mogu da budem neiskren, zar ovde nisu u pitanju nove okolnosti, različite u odnosu na one koje ste vi u tužilaštvu razmatrali 2017. godine, iz kojih, kada je reč o Siniši Malom, proizilazi bar jedna za ovaj slučaj relevantna – da je Siniša Mali ipak bio vlasnik of šor firme u čijem su vlasništvu bila 24 stana na bugarskoj rivijeri, a ne da je u pitanju nekakav falsifikovani potpis na tom dokumentu, za koji je SM tvrdio da nije njegov, a vi mu poverovali na osnovu nekakvog instant grafološkog veštačenja ovde brzo obavljenog a predmet još brže zatvoren. Zar “mladi i neiskusni” kolega Milovanović nije bio u pravu kad je smatrao da bi tužilaštvo u predistrazi trebalo to da utvrdi. Pravnici smo i jedan i drugi, meni je materija of šor firmi veoma bliska, pretpostavljam i vama, i znamo da posedovanje of šor firme, samo po sebi, nije nikakvo inkriminisano delo (to je svetska realnost), ukoliko to nije sankcionisano domaćim propisima – u našem slučaju čak i to stoji jer je SM, kao javni funkcioner to bio dužan da prijavi, no tužilaštvo je to tada glatko odbilo, jer je SM ustvrdio da potpisi o vlasničkom dokumentu nisu njegovi, već falsifikovani.

Na “Pandorinim papirima” je godinama radilo preko 600 istraživačkih novinara iz celog sveta koji su pregledali 12 miliona dokumenata iz 14  svetskih kompanija za finansijske usluge – svetski projekat podržan, verovatno i finansiran od strane međunarodnih finansijskih organizacija jer fiskusi svih zemalja trpe velike štete od poreskih rajeva i firmi koje se u njima sve češće osnivaju (rekoh gore da mi je ta materija bliska – za vreme rada u Londonu imao sam i neke radove na tu temu). Dakle to nije bila akcija uperena protiv SM, što bi se moglo shvatiti iz izjava nekih naših visokih zvaničnika, već akcija znatno šireg karaktera. Iz tih papira – ono što je novo u odnosu na SM, proizilazi da je SM ipak bio vlasnik pomenute of šor firme, u čijem su vlasništvu bila 24 stana na  bugarskoj rivijeri, što inače nije ni bilo sporno. Zar vam se ne čini da bi po prirodi posla kojim se kao tužilaštvo bavite to makar u predistrazi – što reče naš mladi “neiskusni” kolega, trebalo ispitati.         

Kolega NN, Siniša Mali je bio jedan od “žutih” kako ih sad ovi crveno-plavi nazivaju koji je najdublje bio uključen u poslove privatizacije, a iz tog vremena su i 24 privatizacije identifikovane kao problematične čije razrešenje traže čak i ovi iz Evropske unije u okviru razmatranja poglavlja o vladavini prava, a u sklopu pregovora o pristupanju EU. To vam je kao tužiocu svakako poznato. On je jedan izvanredno sposoban poslovni čovek koji je te svoje sposobnosti pokazao baš u oblasti privatizacije. O njemu sam još u oktobru 2015. u tekstu “Mali grafolog” (Opancar.com), s tim u vezi napisao:

“Mali Siniša, o kome je ovde reč ima fascinantnu poslovnu biografiju. Već sa 29 godina postaje pomoćnik ministra za privatizaciju, da bi samo pet meseci nakon toga prešao u Agenciju za privatizaciju na radno mesto direktora Centra za tendersko-aukcijsku privatizaciju, restrukturiranje i tržište kapitala, gde ostaje pune dve godine, da bi zatim, početkom 2004. godine napustio tu poziciju i osnovao svoju kompaniju za savetovanje u oblasti „kupovine i prodaje preduzeća, finansijskog restrukturiranja, konsolidacije poslovanja i savetovanja kompanija radi poboljšanja njihovih finansijskih performansi. Proizilazi da je Mali Siniša proveo u državnoj službi nepune tri godine i to na poslovima privatizacije, u prvim godinama obavljanja tih poslova, na ključnim operativnim poslovima – direktor Centra za tendersko-aukcijsku privatizaciju, restrukturiranje i tržište kapitala, pa je pomalo čudno da tako mlad čovek tek tako napušta tu poziciju i započinje privatni biznis prilično neodređenog sadržaja…”

U tom kontekstu, kolega NN, koji je tužilaštvu morao biti poznat 2017. godine kad ste se po prijavi Aencije za korupciju bavili likom i delom Siniše Malog, čini se da je vaš tadašnji zaključak “da aktuelni minnistar finansija Siniša  Mali nije izvršio nijedno krivično delo iz nadležnosti tog tužilaštva, a nakon što je 2017. godine razmatralo izveštaj o njegovoj imovini i prihodima u period od 2011. do 2014. godine, povodom navoda da je on vlasnnik 24  stana u Bugarskoj”, bio malo paušalan. Zašto samo u tom periodu – 2011. do 2014., nije valjda i tužilaštvo istomišljenik  premijerke Ane Brnabić, koja izjavljuje da nju prethodni period ne interesuje, ili da se malo i našalimo – kao ona komisija Pravnog fakulteta u Novom sadu koja se bavila  validnošću doktorske disertacije Aleksandra Martinovića, visokog zvaničnika ove vlasti, koja je našla da AM jeste prepisivao svoj asistentski rad ali u vremenu kad to nije bilo sanlkcionisano kodeksom, te da je njegova doktorska disertacija validna, što ga  kvalifikuje za unapređenje u zvanje profesora.

Bilo kako bilo, čini se da je mladi neiskusni – uz to i neoprezni, kolega Milovanović, bio u pravu, te da bi bilo delotvorno da tužilaštvo prema Siniši Malom, makar kao građaninu, sprovede predistražni postupak na okolnosti koje se u  Pandorinim paapirima navode.  

 

          *U mom selu ima jedan opančar.        

            Što on pravi dobre opanke !

            Obuješ ih, popenješ se na soliter

            i skočiš sa desetog sprata –

           ti se razbiješ ko….., a opancima ništa!

 

Dragiša Čolić

Komentari

Komentari