Foto: 
autor nepoznat

Opannčar agencija* javlja: „Nova pravila u zajedničkom postupanju“

U tekstu lista Nova od 22.07.2022, pod naslovom „Viši tužilac objavio rat inspektorims zbog Milenkovića“, piše:

“Viši javni tužilac Nenad Stefanović, koji je je pokrenuo predistražni postupak u slučaju inspektora Slobodana Milenkovića, koji je razotkrio "Jovanjicu", naredio je svim svojim postupajućim zamenicima da od sada, za sve inspektore iz Četvrtog odeljenja beogradske policije, kojima je Milenković načelnik, važe nova pravila u zajedničkom postupanju“ Zašto?! Kako?! (Znakovi pitanja i znakovi čuđenja – moji)

Najpre, Zašto? Da li plantaža marihuane u Jovanjici postoji? – Da! Da li je uzgoj marihuane u Srbiji dozvoljen? Nije! Da li tužilaštvo time treba da se bavi? Treba! Da li u tom poslu treba da mu pomaže policija koja je, po zakonu, po nalogu tužilaštva, dužna da sprovodi istražne radnje i o tome podnosi izveštaj tužilaštvu? Da! Da li je, po važećoj organizaciji policije, u konkretnom predmetu za slučaj „Jovanjica“ za taj posao zaduženo IV odeljenje policije Beograd – Odeljenje za prevenciju narkomanije i suzbijanje krijumčarenja narkotika (popularno poznato pod nazivom – Odeljenje za droge)? Da! Da li tužilaštvo slučajem „Jovanjica“ treba da se bavi? Rekosmo gore, da! Pa ko će im u tom poslu vršiti istražne radnje? Rekosmo gore – Odeljenje za droge!

 Koja su to nova pravila postupanja prema Odeljenju za droge koja je Viši javni tužilac naložio svojim zamenicima – dakle svim postupajućim tužiocima Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, jer po zakonu u tužilaštvu važi princip subordinacije, što znači da postoji jedan tužilac, a ostali imaju zvanje zamenika i oni su dužni da postupaju po nalogu tužioca (suprotno od načela sudijske samostalnosti koje važi za sudije).

Pa da vidimo koja su to nova pravila postupanja koje je Stefanović naložio svojim zamenicima – i o tome piše list Nova u pomenutom tekstu: 

„Stefanović je naredio svojim zamenicima da svaki put kada neki inspektor izostane sa suđenja, na kom bi trebalo da bude saslušan kao svedok, traže od suda da im izrekne maksimalnu novčanu kaznu od 150.000 dinara, bez obzira na to što za izostanak imaju opravdanje. Iako se inspektori generalno odazivaju svakom pozivu suda, dogodi se da neko ne dođe, jer je poslovno sprečen, ili je jednostavno tog jutra izašao iz noćne smene. Sud je uvek imao razumevanja za opravdane izostanke i nikada nikom u tužilaštvu nije palo na pamet da traži kažnjavanje. Pritom, ovaj iznos kazne predviđen je Zakonom za one koji odbiju da svedoče, a ne za one koji bez opravdanja izostanu.“

I ne samo to – u tekstu se navode i sledeće naložene mere:

„Naredio je da se više ne odgovara po automatizmu na zahteve policije, već da se za sve što potražuju, podobno ispitaju za šta im je sve to potrebno. Preciznije, rekao je da svaki put kada dođe njihov kurir sa zahtevima za izdavanje listinga određenih brojeva, čiji su korisnici, na primer, osobe koje inspektori istražuju i protiv kojih prikupljaju dokaze da bi mogli da ih procesuiraju, traže detaljno obrazloženje za svaki zahtev ponaosob. Pošto kuriri ne znaju da obrazlože nijedan, a kamoli desetine zahteva, Stefanović je svojim tužiocima rekao da za svaki zovu inspektore i traže objašenjenje.”.

Da li ova nova pravila važe za sva Odeljenja policije? Sudeći po navedenom tekstu, sumnje nema – Ta pravila važe samo za IV odeljenje  beogradske policije – Odeljenje za droge (vidi prvi citat – “za sve inspektore iz Četvrtog odeljenja beogradske policije, kojima je Milenković načelnik“. Neću ovde o tome  zašto je samo na osnovu uzgredne izjave optužene, a prema onome što se za sada zna očito kontroverzne bivše državne sekretarke MUP-a Dijane Hrkalović, date ne na suđenju, već u slobodnom (!) intervjuu da „Milenković radi drogu“ to izazvalo toliko promptnu pažnju tužilaštva i zašto se to sada povezuje i sa svim ostalim poslovima IV odeljenja beogradske policije i sa svim inspektorima tog odeljenja – zar kod nas ne važi opšte pravilo o subjektivnoj odgovornosti (da je svako nevin dok se suprotno ne dokaže)?

Kako će se ta nova pravila odraziti na efikasnost i tužilaštva i policije ako, takođe prema pomenutom tekstu, „od rada Četvrtog odeljenja, koje se na ovaj način jasno opstruira, zavise rezultati rada čitavog Višeg javnog tužilaštva, jer su od 50 do 70 odsto ukupne statistike upravo procesi za drogu”?

Zar postupak  protiv  Milenkovića, ako za to ima osnova, nije mogao da se razdvoji i vodi nezavisno od svega ovoga? Ovako, u javnosti ostaje ogromna sumnja da je sve to povezano sa progonom inspektora Milenkovića koji je otkrio „Jovanjicu“ i prema svim inspektorima Odeljenja za droge koji javno iskazuju privrženost svom načelniku i staju u njegovu odbranu.

 

* * *

 Nedugo zatim usledila je reakcija Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Podneli su zahtev  povereniku za zaštitu samostalnosti tužilaca za zaštitu od nedozvoljenog uticaja koji se ogleda u netačnom izveštavanju pojedinih medija ili da podnese ostavku na tu funkciju. Posebno se pominje tekst o kome je ovde  reč - „Viši tužilac objavio rat inspektorims zbog Milenkovića“, koji je kako se navodi pun neistina i insinuacija i pretstavlja samo jedan od napada na tužioce Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Koje su to neistine i insinuacije ne pominje se – samo zahtev da ih poverenik uzme u  zaštitu uz pretnju da podnese ostavku ako to ne učini. Bar da su se potrudili da kažu – ako se ispostavi da su u tom tekstu sadržane neistine i insinuacije.

Da li je takva reakcija tužilaštva svrsishodna sa aspekta uznemiravanja javnog mnjenja? Nije! Ona može biti svrsishodna samo sa aspekta zaštite prava jačeg – ako poverenik odluči da zaštiti tužilaštvo, ali ne i sa aspekta prava građana na punu informaciju, što se može postići samo konkretnim demantijem šta je u tom tekstu neistinito i koje su to insinuacije, jer koliko god  tužilaštvo ima pravo na zaštitu u svom radu toliko i mediji imaju pravo na zaštitu od neosnovanih optužbi u poslu kojim se bave. U pomenutom tekstiu se pominje sagovornik kao izvor informacije, a  to nije mogao biti bilo ko, već neko ko je bio prisutan na sastanku u Tužilaštvu.

 

*U mom selu ima jedan opančar.      

Što on pravi dobre opanke !

Obuješ ih, popenješ se na soliter

i skočiš sa desetog sprata,

ti se razbiješ ko….., a opancima ništa!

 

Dragiša Čolić

Komentari

Komentari