Foto: 
Gaby Agu

Rezervat Srbija, lovište koje mnogo nudi

Srbija je pretvorena u lovište na ljude, do konačnog uništenja i razgrabljivanja i otimanja imovine i resursa i rasparčavanja teritorije, koje sprovodi aktuelna vlast pod dirigentskom palicom svetskih interesnih grupa i globalnih  moćnika.

Istrebljenje se sprovodi sistematski, svesno i tendenciozno na svim područjima ljudskog bivstvovanja, kroz urušavanje slobode govora i misli, prava na dostojanstven život i rad, revidovanja i obezvređivanja istorije, tradicije, vere, nacionalnih osobenosti, predaje državnog suvereniteta i prodaje nacionalnih interesa, sve uz  veliko učešće lične koristi političara na vlasti i njihovih bliskih saradnika.

Političari Srbije danas su predatori, mučitelji, pakosnici i lažovi koji zloupotrebljavaju naša osećanja, saosećanja i empatiju, našu umrtvljenost mnoštvom egzistencijalnih problema, da bi nas navodili na pogrešne zaključke, sluđivali i izrabljivali  kako  za svoj interes tako, i možda pre svega, za planove i interes onih koji su njih, kao nemoralne ljude sa karakternim poremećajem i nedostakom  nacionalne svesti i savesti,  odabrali  za  egzekutore Srba i Srbije.

Današnji političari Srbije su egocentrični alpinisti sa nedostatkom moralnosti i odgovornosti prema drugima, manipulatori koji bodljikavi lanac laži i obmana predstavljaju kao cvetno polje kojim se lebdi u bolju budućnost, lovci koji su građane Srbije pretvorili u metu za svetske kanibale.

U svom sociopatskom plesu, većini građana su zavrteli razum do te mere da jedan deo nije ni svestan činjenice da su odavno mrtvi i da samo čekaju da se i fizički sahrane (ne razmišljajući  da li će imati ko da ih sahrani, ili će isturliti kao bedni crvi), a svako osvešćivanje, pojedinaca ili grupa ljudi, zaustavljaju perfidnim ucenama i najstrašnijim pretnjama, glumeći pritom žrtve i tražeći razumevanje i sažaljenje, obožavanje čak, u momentu dok nam nož polako zarivaju u grkljan.

Jedini način da se spasimo je da progledamo, shvatimo istinu i preuzememo odgovornost za svoj život i svoju državu.

Ponavljam, osnovno je da progledamo i realno sagledamo situaciju u kojoj se nalazimo i da prestanemo da idealizujemo ljude koji su nas u tu situaciju doveli.

Osećamo i znamo da su građani Srbije; najsiromašniji narod Evrope i da najmanje četvrtina stanovništva nema mogućnost da zadovolji osnovne egzistencijalne potrebe; obespravljeni radnici koji rade za strance pod nehumanim i izrabljivačkim uslovima dok se ti isti stranci plaćaju njihovim parama i dok nadležna ministarstva ne reaguju ni na  ugrožavanje  najosnovnijih prava radnika, štiteći tako interes stranog poslodavca a na štetu i radnika i države; građani Srbije su izloženi eugenetskoj politici i farmako interesima preko uvođenja obaveznog vakcinisanja neproverenim vakcinama, a pod patronatom, pretnjama i neviđenoj represiji države; građanima Srbije se otimaju deca u porodilištima, iz porodica, pa prodaju strancima kroz lanac kriminalne strukture socijalne zaštete pod okriljem države; građanima Srbije se nameće promena identiteta u skladu sa seksualnim sklonostima i rodna ideologija kao ideologija uništenja tradicionlne porodice i hrišćanskih vrednosti; građanima Srbije se nameće obrazovanje koje  je protivno i interesu formiranja zdravomislećeg mladog čoveka  ali i kroz mnoštvo lažnih i netačnih informacija u udžbenicima,  protivno nacionalnom interesu; građanima Srbije se  oduzima pravo da rade i žive u svojoj državi, jer se zbog nestručnog i kolonijalnog upravljanja  resursima, privredom, ekonomijom i državom sprovodi egzodus mladog i obrazovanog stanovništva; građanima Srbije se u njihovu kuću (jer država je naša kuća) krišom i nasilno, dovode Romi i migranti muslimani koji su počeli sa fizičkim maltretiranjem i neviđenim socijalnim podrškama i programima, tako da građani Srbije postaju obespravljeni, građani drugog reda u svojoj državi; građani Srbije su podvrgnuti i najstravičnijem psihičkom zlostavljanju u svojoj istoriji postojanja i maltretirani ljudi kojima se polako, ali sigurno uskraćuju sve demokratske tekovine i  nad kojima se bezočnom i bestijalnom torturom sprovdi i nacionalno i ekonomsko i političko i fizičko uništenje.

Zaboravite na pretnje i ucene koje vam se nameću, pogledajte istini u oči a to je da će nas aktuelna politika odvesti u pakao. Pokrenimo se!

Autor Gordana Sekulić

Komentari

Komentari