Politika

Pre otprilike trinaest godina termin kohabitacija je postao primenjiv u politici Srbije ili sam ja, prvi put, tad čula da ga upotrebljavaju tadašnjih političari.

Udahni duboko, glasaj i ne dozvoli da napuniš tri banke i shvatiš da su iza tebe izgubljene generacije, da si ti blizu da to postaneš i da su tvoja buduća pokolenja dužna da okaju grehe svojih pradedova, dedova, roditelja…

Zbog ratno hušačke politike devedesetih postoji opravdan strah da će se ista ponoviti, ali sa druge strane možemo primetiti sazrevanje i ulazak u savremene tokove i izvesnu crtu prilagodljivosti upravo onoj tamnoj strani svesti naroda.

Mutne predizborne vode uzburkane su kretanjem krupnih i sitnih riba, ali neke ribe uporno jedna drugoj grizu rep, a njihova Jin i Jang borba dobiće kulminaciju na ovim izborima.

Neutralnost je smokvin list ove vlasti. I, da se ne lažemo, taj list postaje sve veći i sve komotniji za nošenje.

Ako budemo ćutali bićemo nemi svedoci potpunog uvođenja diktature.

Svi znamo da je krah žutokratije imao za posledicu podeljenost odbora DS i DSS, kao i stvaranje novih stranaka, ili grupa građanja čiji su osnivači nekadašnji članovi i funkcioneri.

Zašto u zapadnim zemljama običan građanin ne zna ko je predsjednik, premijer, ministri? Tog običnog građanina interesuje sistem, ne ljudi.

Šta ste radili zadnjih 27 godina? Jeste li živi, jeste li živeli ili preživljavali.

Danas, 17 godina kasnije, Srbija je vraćena u mulj devedesetih sa istim akterima kao tada. I skoro sve je isto osim rata i hiperinflacije.

Pages