Politika

Pogled levo, pogled desno, tesno je. Pretesno, čini se. Uska haljina, kaput stego, pa ne da da se diše. Ni udaha, ni izdaha, ničega baš. Vakuum, milina jedna. Banda koja nameće svoja pravila i dalje kinji i troši što nije njihovo.

"On je prototip desnog levičara, kosmopolite nacionaliste, religioznog ateiste, Če Gevare sa kokardom, odelom, kravatom i laptopom; ministra bez portfelja, ideje, dostojanstva i ljudskosti."

Politička scena Srbije je od uvođenja višepartijskog sistema bila divan poligon za prevrtljivce, labilne, potpkupljive, promenljive...da prelaze sa strane na stranu i da mišljenje menjaju češće nego gaće.

Po mom mišljinju projekat ''Beograd na vodi'' je samo delom zamišljen da se tu doista grade neki stanovi u koje će se useliti neki ljudi, uglavnom sa političke i muzičke estrade. Drugim delom, onim većim, zamišljen je tako da opere milione novca bez porekla, onog iz sive zone protiv kojeg se ova država svom snagom bori, ali samo deklarativno.

Razmotrićemo ovaj problem sa dva aspekta, koji su suštinski bitni za ovu problematiku.

Otuda se u periodu predizborne trke glasači nalaze pred ogromnim poteškoćama. Ko nudi lepšu olovku ili upaljač?

Promenom međunarodno priznatih granica i aminovanjem većine država u svetu, Srbija će morati, u tim novonastalim okvirima da i sama traži priznanje.

Šta je za to vreme dobila druga strana? Ne srpska, jer ona to nije, već ona koja je u ime Srbije, iza leđa građana Srbije, na uštrb građana Srbije trgovala nacionalne, političke, ekonomske i kulturne interese srpskog naroda? Lično bogaćenje i duštveni status koji su njihove mantre.

Oko za oko, zub za zub, milo za drago tj. osveta na određeni način jeste deo reciprociteta, ali u odnosu na primitivni revanšizam, reciprocitet ne mora nužno značiti podstrekivanje ili upotrebu sile u cilju ostvarenja nekog interesa.

Jedna od najopasnijih krilatica našeg vremena je, EU nema alternativu. Alternativa Evropskoj Uniji je Evropa.

Pages