Politika

Razmotrićemo ovaj problem sa dva aspekta, koji su suštinski bitni za ovu problematiku.

Otuda se u periodu predizborne trke glasači nalaze pred ogromnim poteškoćama. Ko nudi lepšu olovku ili upaljač?

Promenom međunarodno priznatih granica i aminovanjem većine država u svetu, Srbija će morati, u tim novonastalim okvirima da i sama traži priznanje.

Šta je za to vreme dobila druga strana? Ne srpska, jer ona to nije, već ona koja je u ime Srbije, iza leđa građana Srbije, na uštrb građana Srbije trgovala nacionalne, političke, ekonomske i kulturne interese srpskog naroda? Lično bogaćenje i duštveni status koji su njihove mantre.

Oko za oko, zub za zub, milo za drago tj. osveta na određeni način jeste deo reciprociteta, ali u odnosu na primitivni revanšizam, reciprocitet ne mora nužno značiti podstrekivanje ili upotrebu sile u cilju ostvarenja nekog interesa.

Jedna od najopasnijih krilatica našeg vremena je, EU nema alternativu. Alternativa Evropskoj Uniji je Evropa.

Okružili su se polupismenima, koji su tek korak odmakli od pritiskanja palca, ali su ih uvukli u skupštinske klupe po lokalu, bacajući im par hiljadarki mesečno, kako bi im čuvali leđa sa dva prsta uvis!

I danas Nemačka ima zahteve, naloge i naredbe. I danas Nemačka ima okupacione trupe na teritoriji Srbije.

"...Razvoj ne može biti protiv ljudske sreće, već mora da se odvija u njenu korist. Mora da donese više ljubavi, više prijatelja, brige o deci...” - veli Muhika.

Predstava mora da počne. „The show must go on“. Šatra je u svim bojama.

Pages