Foto: 
Autor nepoznat / redizajn Sofija Injac i Osvald Tomović

Zašto NE

Oni koji vole da se „okite“ latinskim izrazima pojavu koju ću u kratkoj formi da opišem nazivaju „kauzalitet“. Na srpskom to je „uzročno-posledični“ odnos. Samu temu sam već više puta na razne načine obradio, ali ću da pridodam još malo.

Nemci u svom jeziku, a ako me sve ne vara i pravnoj formi (kao i Švajcarci i drugi), imaju izraz „Nutzniesser“. Ta reč označava nekog ko ima koristi od nečega, iako konkretno nije sam proizveo to određeno nešto. Kada se to u pozitivnom smislu primeni to može da bude, primera radi, čovek koji kosi livadu koja nije njegova, ali je niko drugi ne kosi, te eto na taj način svojim korišćenjem nečega doprinosi boljitku opšteg stanja. Kada se to dešava u negativnom smislu to su ratni profiteri, razni medijatori, mešetari svake vrste i slična gamad.

Suštinski je to izuzetno jednostavna i lako saglediva stvar, ali u vremenima gde se voda zamućuje da bi izgledala dublja sve gubi svoj smisao, pa i to.

Želim da naglasim da zlo koje je snašlo zemlju Srbiju nije došlo samo od sebe i da je u svakom smislu moralo da se stvori podloga. Pa hajde da se zapitamo nekoliko jednostavnih stvari. Ko je stvorio podlogu za stanje koje nas je snašlo? Ko je uništio nekoliko država zaredom na istom prostoru da bi u sve manje i manje državne jedinice zapošljavao sve svoje rođake i ostala goveda? Ko je uništio kulturu? Ko je uništio privredu? Ko je uništio zdravstvo? Ko je uništio obrazovanje? Ko je uništio maltene sve na šta je nailazio da bi sebi i pre svega svojim nesposobnim rođacima, kumovima, prijateljima i „saradnicima“ obezbedio lagodan, parazitski život?

Da li su možda oni isti glumci, muzičari, režiseri, slikari, pevači, pisci, razni „intelektualci“  i slični imali ikakvog udela u tome ili su oni bili samo profiteri? Da li su oni isti „analitičari“, naučnici i „znalci“ učestvovali u svemu tome pod izgovorom da „samo rade svoj posao“? Da li je crkva imala učešća u tome?

Pitanje je da li državljani zemlje Srbjije uopšte shvataju da su ti isti ljudi koji se danas reklamiraju po televizijama, novinama i drugim medijima bili tu i pre deset, dvadeset, trideset i više godina, a da su svojim tzv. radom zapravo bili alibi uništiteljima današnjice zemlje Srbije? Do jučerašnji „proslavljeni“ saradnici američkih škola i raznih evropskih institucija sebe danas nazivaju intelektualnom elitom.

Ovde se radi o istim onim ljudim koji su i u vremenima komunizma, pa miloševićevskog socijalizma, pa demokratskog procvata, pa i u sadašnje vreme trošili medijsko vreme i strpljenje naroda svojim stalnim i neumornim pojavljivanjima u javnosti i ne samo pojavljivanjima, već i naturanjem sebe kao merodavnih faktora i uspeli su.

Zauzeli su institucije, predstavljaju sebe kao „mi smo Srbija“, bivaju plaćeni od ko zna koga za ko zna šta, glume pamet ove zemlje, a primaju plate od okupatora, skrajnjujući na sve moguće načine sve i svakog ko zaista nešto vredi i ko hoće i može da promeni stvari.

Domaće zlo, plaćeno od ko zna koga, radi samo za svoj uski krug ljudi, jer sebe vide kao „elitu“, a u stvari to su oni koji nisu samo „Nutzniesser“-i u najgorem smislu te reči, već su aktivno radili na uništavanju svega što ih je okruživalo sa namerom jačanja svoje prljave, odvratne kaste koju su uvalili u sve institucije ove zemlje.

To je okupatorima naravno dobro došlo, jer nisu morali čak ni da zavade da bi vladali – bilo je dovoljno da svoje po belom svetu „obučene“ gmazove puste ovde da rade nekažnjeno šta hoće i da ih podržavaju do trenutka kada su preuzeli i najdirektnije vlast. I to do te mere da odlučuju ko će da sedi u skupštini, šta će da se proizvodi, ili da se ukine i tako dalje. Sva papazjanija oko izbora je lakrdija i svakom ko ima imalo mozga u glavi je to jasno, ali se postavlja drugo pitanje, a to je: „Kome to odgovara?“

Gerijatrijska postavka bivših disidenata, a sadašnjih alibi-bundžija i njihovom nakotu sigurno, ali ne samo njima, već i mnogim drugima. Postavite sebi to pitanje i imaćete jasnu sliku o tome ko je prodavao i još uvek prodaje baš sve zarad dobrobiti „svojih“ koji su sada već raspoređeni svuda po logoru koji se zove Srbija. I eto odgovora. Zato NE. 

Komentari

Komentari