Politika i društvo

Dosta je ovaj narod patio zbog gluposti onih koji ga vode, dosta je krvario, gladovao, gubio razum i smisao sopstvenog bitisanja. Zaslužio je ovaj narod, ako već ne može da mu se pomogne, da mu se bar ne zagorčavaju ovi najteži, možda i poslednji dani.

Naravno, mi smo dobrim delom krivi za to jer ako smo za predvodnika države i vlastodršca izabrali najpametnijeg od svih, a koji je kompletan idiot, onda ne mogu da se ne zapitam kakvi li smo mi, majku mu!?

"...Zato se to i zove kolektivna odgovornost, svi smo odgovorni za ono što su oni napravili, ali oni nisu krivi..."

Da se nosite, sa sve balkonom.
Malo je stvari koje me iritiraju tako kao taj balkon.

Konkretno, ako nemate morala, snage, talenta, kvaliteta, a podsvesno ste svakako toga svesni, šta je logičnije nego uzeti neku formu na kojoj se možete formalistički ostvariti, a to je pripadništvo jednom imaginarnom, ali tehnički odredljivom skupu kao što je nacija?

“Ako procenite da su vam u životu neophodni problemi, stresovi, strahovi, traume, histerisanja - onda vodite ljubav bez ikakve zaštite, kako i sa kim god stignete.”

Nacionalizam je pojam sa više značenja. Zapravo, praktično se na svakih 50 godina menja upotrebno, odnosno svakodnevno značenje pojma nacionalizam. Izvorno, nacionalizam predstavlja političku doktrinu u kome svaki etnos treba da živi u okviru zajedničkih nacionalnih granica.

Živimo u razguznom rascepu između Titove Jugoslavije, u kojoj ste vi sasvim dobro živeli, i između Kurtine i Murtine Srbije koja je svakim danom sve manja i manja i svakog se dana dovodi do krajnje granice apsurda.

I zato, neka živi rokenrol koji je, bar za sada, jedina veza nas sa nama bliskima i sa samima sobom jer je to, čini se, prvi uslov da se bude čovek…

Šta se to desi u ljudskom umu kada ga vlast toliko opije da je spreman na sve samo da sačuva poziciju?

Pages