Politika i društvo

Tatjana Manojlović

U odnosu opozicije i pozicije postoji, koliko je primetno, scenario ''država u državi'', samo još nisu definisane granice gluposti.

Radi se o dva delegitimizovana sistema, koja ne počivaju u većinskoj meri, na pristanku onih nad kojima vladaju. Štite se interesi vladajućih elita zasnovani na pljački, eksploataciji, hijerarhiji, autoritarnosti, neslobodi, podređenosti, neznanju, primitivnosti, zaostalosti....

Po mom mišljinju projekat ''Beograd na vodi'' je samo delom zamišljen da se tu doista grade neki stanovi u koje će se useliti neki ljudi, uglavnom sa političke i muzičke estrade. Drugim delom, onim većim, zamišljen je tako da opere milione novca bez porekla, onog iz sive zone protiv kojeg se ova država svom snagom bori, ali samo deklarativno.

“...Istina je da je moja zemlja pod okupacijom i da su okupatori vojno i ekonomski ne samo prisutni, već i da ono što smatraju kolonijom drže pod kontrolom i preko svinja u odelima koje postavljaju kao „vlast“...”

„...Sve bi to možda i bilo u redu, da je zaista tako, ali ako znamo da je Lupus, u principu, sistemska bolest tj, "autoimuna bolest u kojoj imuni sistem postaje hiperaktivan i napada normalno, zdravo tkivo"*, onda i fabula u kojoj samog sebe predstavlja kao glavnog junaka, još od onog martovskog dana, postaje sve jasnija...”

Žena na ivici nervnog sloma

…Danas najraznovrsniji ,,inženjeri ljudskih duša" deluju, a i jesu, nedostižno luđi od onih koje su samo pre desetak godina lečili…

Razmotrićemo ovaj problem sa dva aspekta, koji su suštinski bitni za ovu problematiku.

Jer Bog prašta, a društvene mreže ne...

Pages