Politika i društvo

“...Godine su prolazile, prestolonaslednik se navikao na domaće specijalitete, stomačne tegobe ga nisu tako često mučile, a i nastanio se u Belom dvoru zajedno sa svojom ženom, princezom i svoja tri sina, sve o državnom trošku...“

''...Dug period ekonomske krize, uzeo je danak, ne samo na materijalnom planu, već uveliko uzima i naš ljudski lik. Postali smo potpuno neosetljivi na patnje slabijih, ugroženih, diskriminisanih...mada ima i retkih svetlih primera...''

"...Ima jako puno mladih koji su jako talentovani i kvalitetni slikari, ali su uskraćeni, propadaju i napuštaju ceo taj poziv zato što postoji taj neki profesorski lobi i lobi nekih starijih umetnika koji forsira svoj rad i ne dopuštaju mladima da se pokažu, ne daju im prostor da izlažu, niti mogućnost da prodaju svoje radove, jer obaraju cene..."

"...Brinuti se o detetu kojeg imate - to je obaveza. Imati dete - to nije obaveza! Razlika bi trebala biti više nego jasna, ali primeri iz prakse nam sugerišu drugačije..."

“Ničeg nema u razumu što još nije prošlo kroz čula” - J. Lock

Politička scena Srbije je od uvođenja višepartijskog sistema bila divan poligon za prevrtljivce, labilne, potpkupljive, promenljive...da prelaze sa strane na stranu i da mišljenje menjaju češće nego gaće.

Smeh je zdrav, lekovit, mudar, katarzičan. Može da bude i subverzivan, u tome je njegova najveća lepota i vrednost.

Tatjana Manojlović

U odnosu opozicije i pozicije postoji, koliko je primetno, scenario ''država u državi'', samo još nisu definisane granice gluposti.

Radi se o dva delegitimizovana sistema, koja ne počivaju u većinskoj meri, na pristanku onih nad kojima vladaju. Štite se interesi vladajućih elita zasnovani na pljački, eksploataciji, hijerarhiji, autoritarnosti, neslobodi, podređenosti, neznanju, primitivnosti, zaostalosti....

Pages