Politika i društvo

Kradljivci vremena

Vreme koje sve pred sobom mrvi i predaje zaboravu i briše skoro svaki trag nekako danas, kao i onda, dobija na svojoj surovosti i divljoj snazi.

O gazdama i ljudima

Malo je toliko ružnih, zlogukih reči kao što je „gazda“, i malo reči koje su u takvom saglasju sa pojmom koji označavaju. „Gazda“ nije samo poslodavac: gazda je u pravom smislu reči vlasnik, on smatra da ima pravo da raspolaže potčinjenim kao svojinom.

Nedelja za nama - Artisti i modeli

Pregledali smo prethodnu nedelju. Izgleda da pacijenta leče nadrilekari.

Gađenje!

Danas mogu opstati samo vučići, kameleoni i beskičmenjaci. Danas je vreme za fukaru i žgadiju.

Crnamajka

Prosečan građanin Srbije ne misli da smo svi isti: on vidi preimućstva tamo gde ih nema, a potpuno je slep za diskriminaciju. Savršeno je sposoban da mrzi i da u drugome, ma bio on podjednako bedan ili bedniji, vidi krivca za svoj loš položaj.

Make up

Ne postoji u ovoj političkoj garnituri svest da nam nikad ništa dobro nije došlo iz Nemačke. Što bi rekla Milena Dravić u poznatoj filmskoj replici, prilagođenoj za ovu priliku: „Sa Nemcima što kraće i to samo na pijaci“.

Nedelja za nama (2)

Jedan od najuticajnijih ljudi na planeti posetio je Srbiju, po treći put. RTS je imao sedmočasovnu specijalnu emisiju, satelite, 40 kamera, 300 ljudi, pet punktova i Lazanskog. Sa tim se ne možemo meriti. Možemo samo malo da vas podsetimo na taj dan.

 Pregled nedelje

U vrednoj Srbiji novosti ima koliko i nezaposlenih. Ni najveći mazohisti ne uspevaju da ih isprate. Zato je portal Konkretno odlučio da vam nedeljom ponudi pregled i pogled na nedelju za nama. Svaki hronični bolesnik treba da se pregleda jednom nedeljno.

Jalta i Teheran

Nama je bilo lepo, jer nismo išli u školu. Ništa nismo znali. Bili smo mali, bili smo mladi, glave su nam bile pune snova. I onda je prevarant umro.

Oni su među nama

Uvek su među nama bitisali veliki umovi, i ovogodišnji Tesla fest je dokaz toga. Najporažavujuće je da oni na kojima svet ostaje uopšte nisu primećeni.

Pages