Politika i društvo

"...sigurna, lagana smrt se već nadvila nad nama..."

Nema "ali", kažu. Ili si za, ili si protiv. Izaberi stranu.
Ili osuđuješ zločin bez "ali", ili si uz zločinca.
Ili staješ uz žrtvu, bez "ali", ili stupaš u zlikovački tabor.

Tranzicionim gubitnicima se do besvesti serviraju takve baljezgarije koje ne samo da vređaju intelekt, koji je veoma sporna kategorija, već vređaju i onaj zametak ludila koji, verovatno, svako negde u sebi nosi.

Srpska armija prosvećenih je malobrojna i indoktrinirana. Neobučena za moderno ratovanje i bez efikasnog komandnog kadra. Armija individualaca sposobnih za akcije terorističko-diverzantskog tipa sa ograničenim dejstvom.

Feminizam - društveni pokreti i ideologije koji imaju za cilj definisanje, uspostavljanje i branjenje jednakih političkih, ekonomskih, kulturnih i socijalnih prava žena. Zalaže se za oslobođenje žena od nasilja, seksizma i tradicionalnih ženskih uloga , za prihvatanje žene kao celokupne ličnosti. Ideja pokreta je ujedinjenje žena radi prevazilaženja diskriminacije.
Wikipedia

"...I našli su Srbi sebe, u svetosavlju, u Hristu, u Bibliji, u pravoslavlju, svuda i na svakom mestu gde je trebalo pokazati duhovnost i svoj povratak veri..."

Milutin Marinković

"...neverovatno je da tranzicioni ludaci, ma do koje se mere to ludilo proširilo po mišljenju nas koji sebe smatramo očuvanim tranzicionim škartovima, nikada ništa ne rade na svoju štetu..."

Igor Maksimović

Oni su „naši“, ma koliko debilni bili, oni mogu i smeju da kradu i svoje govnjive rite da zamene najskupljim odelima.

Pages