Kultura

Kultura

Razmišljajući o čemu bih pisao, a od mnoštva raznih tema i sadržaja, odlučio sam, da se osvrnem na Ustave iz perioda istorije Srbije, zaključno sa ustavima pre nastanka druge jugoslovenske države.

„Jelena Anžujska, o čijem poreklu se spekuliše i koje nije tačno utvđeno, bila je jedna od žena koje su ostavile trag u našem kulturnoistorijskom nasleđu.“

Čuvena Šredingerova mačka je istovremeno živa i mrtva, dok se merenjem ne utvrdi šta je od ta dva.

Intervju sa Jelenom Aleksić, pesnikinjom iz Beograda

Novovekovni kraljevi Srbije, Aleksandar Obrenović i Petar I Karađorđević, nakon krunisanja su miropomazani u Žiči, što se smatra nadovezivanjem na tradiciju Nemanjića.

Kriminalac Amerikanac nije nužno povezan sa svojim identitetom. Stereotip negativac-neamerikanac uvek je oznaka svog identiteta i neretko države koja je negde na Istoku.

Mnogi futuristi i dadaisti su čeznuli za vulgarizacijom i obesmišljavanjem osećanja kao što je ovo koje je pomenuto u pesmi.

Naša želja postaje smart i prepoznaje nas pre nego što je mi poželimo.

Šta se nalazi u tom prepoznavanju?

„Knjiga nije uvek bila zanimljiva svakome, budimo realni, čak ni u vreme kad smo mi bili tinejdžeri, a da smo kojim slučajem imali sve ovo što imamo danas, kakvi bismo bili? Da li bismo izabrali knjigu ili kompjuter?“

Pages