Iz trećeg ugla

Mi smo najpametniji, najbolji, najpravedniji! Naša vera je jedina prava i čista! Ali, eto, svet nas mrzi!

Dvadesetpet godina: It's all about revolution. «Mene niko nikada nije voleo!»

Ne želim da budem manekenka sa reklame.

Pojaviće se neke nove generacije kojima će prioritet biti život.

Glavne šokove sam doživljavao u tim malim gradovima u kojima su stanice iste kao i pre tridesetak godina...

Skidaj sve, ali za ništa!

Niko ne zna koliko je končić dugačak.

Beograd, oktobar 1983.

I da odem, bez osvrtanja.

Koliko je zapravo snage u tom krhkom biću?

Pages