Foto: 
autor nepoznat

Bogatstvo energije (satirična pesma)

TV mi stalno isključen
i sijalica niti škilji,
tako će biti dok struju ne platim,
a kada - videćemo, živi bili.
"Smederevac" hladan i prazan,
kao da sam u stanu tuđem,
ostaće tako sve dok ne uspem
u obližnju šumu bez šumara da uđem.
Gas bih odvrnuo do daske,
ma popadale bi sve maske,
ali majstor za plin ga zavrn'o
kaže da sam ga trošio na crno.
Kad pogledam svud uokolo
bogata energetika, snažna energija,
a meni jedino preostala,
sa nekim, makar i labava sinergija.
Autor Slavica Agić

Komentari

Komentari