Kultura i umetnost

Autor Milan Neđić

San je bio kratak i prekinut demonskim prstima. Modrice po vratu, brisao sam ledenom vodom i želeo sam da mogu da vidim. Poderani pokrivač nije mogao sakriti prazni deo kreveta. Reči koje su bile snovi, progutale su svežinu noći. Gašenje noći bilo je tiho, a jutro u buđenju prepuno kapi.

Jedne noći, Baltazar Šlјivić najednom se trgnuo u snu, potom je otvorio oči i uspravio se u krevetu.

– O, moj Bože! – izustio je, i videvši da je tek počelo da sviće, duboko uzdahnuo i pokušao da vrati film unazad.

Rešavanje vitalnih i gorućih pitanja za neku zemlju, zatim onih manjeg prioriteta, kao i onih za koje se ne nalazi izlaz i čije rešenje ne daje uvek najbolje rezultate, dovodi do popriličnog frustrirajućeg zamora i prezasićenja, gotovo redovno do stresa, i tada se, kao najbolja terapija, po savetima vrhunskih stručnjaka, primenjuje boravak u prirodi i rekreacija na širokim zelenim prostranstranstvima bez kraja. Ukoliko su nedostupna, kao zamena za njih može poslužiti i dvorište, veliko, bogato raznovrsnom ponudom i najbolje ako je komšijsko. 

Autor Milan Neđić

Došao je čas ? Zgrčeno telo koje podrhtava, čas vidljivo čas prikriveno. Prazne misli koje udaraju sve snažnije, to je... Stanje postojanja, čestih dana ili praznih tihih noći koje se stapa sa kišom i klizi. Taj čas traje i traje. Ne nije ovakav, nikada ovako nemoćni izraz privida nije se zgrčio, sakrio, drhtao. Ni ime ne može više puta ponoviti da sasvim siguran je da on je. On ili ... Dopirali su do njega zalutali vapaji, odbeglih senki. Iz mraka su se vraćale senka za senkom u nepravilnom podrhtavanju dana, pozne noći.

Službeni ulaz Doma JNA.

Čovek  u uniformi  dežura na vratima.

Crni koncertni smoking

Zamenili su   oprtači i epolete.

Svetlucava dugmad i širok osmeh.

Bela kosa pod tesnom šapkom.

Oficir i džentlmen na JNA način.

Gospodin  na ulazu u Francusku broj 2.

 

Devojčica sa strahom ulazi

Nadajući se šampitama.

Poslastica za odabrane.

Krempite su  pravili na Bledu.

Šampite u Beogradu.

Njegovi  poslastičari.

A on je  sanjao štrukle.

 

Autor Milan Neđić

Pages