Slikarstvo

Autor Milan Pantić

Simonida Filipova-Kitanovska

Jelena Vićentić

Ana Cvejić

Alisa Matović

Ana se ne plaši reakcija, naprotiv, ona provocira reakciju posmatrača u nadi da će maker na taj način ovaj otkriti pravo lica iza svoje maske, jer u sadašnjosti maska je imperativ, čovek bez maske je go i u nemilosti socolioških, kulturnih i političkih postulata.

Pages