Foto: 
Ana Cveić

Pod maskama Ane Cvejić

Lice - veliki večiti kalendar istorije, od pračoveka do savremenog androgenog čovekolikog robota. Inspiracija, ogledalo, misterija, dekoder najtananije životne sile koja nije ništa drugo do esencija emocija.

U svojoj seriji slika, kombinovane tehnike velikog formata, pod provokativnim nazivom „Maske“, Ana Cvejić se uhvatila u koštac sa dešifrovanjem emocija modernog čoveka u vremenu tehnološke, birokratske i holivudizovane realnosti. Ona hrabro ulazi u sve aspekte ljudske podsvesti i psihološki nadograđuje tu nepoznanicu svojim viđenjem lažne estetike koju je čovek sadašnjice sveo na odbrambeni mehanizam, sredstvo do cilja i kopiju kičastog kvazirealizma.

Njene maske su groteskne, ali ništa manje od čovekove emocije koju kriju ili otkrivaju. Ana se ne plaši reakcija, naprotiv, ona provocira reakciju posmatrača u nadi da će maker na taj način ovaj otkriti pravo lica iza svoje maske, jer u sadašnjosti maska je imperativ, čovek bez maske je go i u nemilosti socolioških, kulturnih i političkih postulata.

Anine “Maske” su satirični prikaz vremena u kojem stvara, a koje nije naklonjeno pravom, iskrenom i prirodnom. Njene slike ne potežu za suptilnom igrom svetla, senke i nagoveštaja, one se otvoreno keze u lice vremena i govore same za sebe. Kao karikaure ili pseudo-plakati one viču, cere se, podsmevaju se, opominju, one su omen posmatraču, ako istorija ima tendeciju da se ciklično ponavlja u određenim vremenskim intervalima, onda nam je budućnost već zapisana, tu je, samo je treba videti na licima ispod maske.

Komentari

Komentari