Ekonomija

To što ljudi u Kragujevcu štrajkuju odbija strane investitore, a to je bajka za malu decu i nepismene budale, jer su zemlje na Balkanu najjeftinija radna snaga.

Mi u Srbiji imamo zastarelu tehnologiju ili je nemamo uopšte.

I to je vlada dozvolila.

“Gde je Srbija na turističkoj mapi sveta?“

Skromnost i prilagodljivost naših ljudi je oduvek bila vrlina, a priča se savršeno uklapa i u asketski život gorepomenutog i za primer umerenosti često spominjanog vlasnika Kamprada koji je dobrim trgovačkim njuhom uspeo da izgradi imperiju koju nadgleda iz poslovične, poreski olakšavajuće, ugodne Švajcarske.

Razgovarala sam sa par ekonomista i niko nije mogao da objasni o čemu se tu zapravo radi, dok je jedan od njih tvrdio da je to potpuno nelogična i trivijalna izjava.

Zaduživanje države, osim što je preko kreditne ekspanzije generisalo visoki deficit platnog bilansa, stvaralo je i veliku ponudu deviza na domaćim deviznim tržištima i izazivalo je kontinuirane aprecijacijske pritiske.

"... Ponekad prodaju kokain da bi sakupili novac za zalihe. Kako drukčije da nabave oružje? Oni su u čudnoj situaciji..."

"...Po pitanju MMF-a i Srbije, ispašće da smo jednom ‘’besplatno ušli’’ u vrzino kolo, a platićemo 1000 puta više da izađemo..."

Rast konkurentnosti poljoprivrede je zavisan od formiranja efikasnog tržišta koji ne postoji u Srbiji, a koji bi trebao da uključuje širok spektar novih proizvoda, usluga i aktera. Razvoj i unapređenje tržišta u svim njegovim segmentima, treba da doprinese jačanju efikasnosti sektora poljoprivrede i njegovoj sposobnosti da tržištu isporuči kvalitetnu i bezbednu hranu za potrošače.

Pages