O nama

Portal čine tekstovi, fotografije, slike, video-materijal i audio-materijal autora, kao i preneti tekstovi i drugi sadržaji za koje smatramo da su vredni čitanja, gledanja i slušanja, bez obzira da li se sa sadržajem slažemo ili ne. Portal ima integrisanu radio stanicu. 

Portal KONKRETNO je rezultat dugogodišnjeg pažljivog posmatranja života i njegovih pojavnih oblika, kao i promišljanje odnosa u ljudskom i svakom drugom društvu i pre svega entuzijazma osoba koje učestvuju u njegovom radu.

Olga Tomović je vlasnik portala konkretno.co.rs, glavni urednik i lektor na portalu konkretno.co.rs