Kultura

Okrenut leđima, ispruženih ruku nosio je prazne obrise u obe ruke i udaljavao se. Nisu to bili ubrzani koraci, nisu bili ni spori, bili su koraci čoveka koji je ... Pogled mu je bio upren u planinu iza koje se sakrila polovina bakarnog sunca. Praznina koju je nosio na rukama nije bila teška, sunce u zalasku hranilo je njegovo lice, um i pogled. Znao je da terete doneće do kraja. Njegov um je bistar, misli ne plivaju u mulju i sunce koje se gasi razbudilo je njegovu uspavanost.

Sudhаkаr Gаidhаni је јеdаn оd nајznаčајniјih indiјskih sаvrеmеnih pеsnikа, u knjižеvnоsti је prisutаn skоrо pеt dеcеniја, prеvеdеn је nа mnоgе svеtskе јеzikе, а u rоdnоm grаdu је nаprаvlјеn prеdivаn vrt kојi svаkе gоdinе pоsеti vеliki brој pоštоvаlаcа njеgоvе pоеziје. Pоеmu „Аnđео Dеvdut“ kојu је pisао višе оd dvе dеcеniје, nеkоlikо uvаžеnih prоfеsоrа knjižеvnоsti iz Indiје, Dаnskе, Rumuniје, Rusiје i Itаliје nоminоvаlо је zа Nоbеlоvu nаgrаdu.
V. N: Dа li sе pеsnik rаđа ili pоstаје?

Autor i gost portala Omer Ć. Ibrahimagić

Autor Miljan Ristić

Zlata je, kao što samo ime kaže, nešto zlatno , vredno i dragoceno. Zlata je, kao mala, često gledala majku kako se sprema za svečane večere.

Bili su jako bogati i živeli u velikoj kući sličnoj dvorcu. Majka se udala za njenog oca koji je dosta stariji od nje, jer je njihov brak ugovoren. Iako nije želela da se uda za njenog oca, morala je, da bi pobegla od oca nasilnika. Godinama je trpela batine i ponižavanje sve dok nije stasala u predivnu devojku. Nije volela tog čoveka, ali Zlata joj je bila sve na svetu.

Pogled na more je pogled na moguće – Paul Valery

Piše Milica Cvetković

Milica Cvetković - Cvećka, prikaz romana

Pages