Foto: 
autor nepoznat

Dinamika naše stvarnosti (aforizmi)

1. Opljačkana imovina je stvarna, a sve ostalo je lažno.

2. Nema leka za mamurluk od iluzija.

3. Idem gledam i osluškujem - ali svuda našminkana stvarnost.

4. Vlast je opijena , a narod se tetura.

5. Nekada su ljudi pokušavali da urade nešto , a danas da postanu neko.

6. U javnim preduzećima sve je visoko - i plate i gubici.

7. Penzioner stalno napreduje - pre 20 godina imao je 60 godina, a
danas ima 80 godina.

8. On je u stalnom usponu - od sitnog lopova postao je veliki kriminalac.

9. Apetiti vlasti su veliki i zato narod gladuje.

10. On drži reč. Laže neprekidno.

11. Imamo mnogo majstora koji nam stalno otvaraju prozor budućnosti.

12. "Sreća je u malim stvarima", reče penzioner i ode po penziju.

13. Vlast ne dozvoljava poniženje spolja - može samo iznutra.

14. Deo naroda koji ne veruje obećanjima vlasti ima lošu naviku da
misli sopstvenom glavom.

15. Glas mladih varniči - samo da ne izbije kurcšlus.

16. Ako ne može nad vođom - narod treba da vlada nad samim sobom.

17. Nama je izvesno - da je sve neizvesno.

18. Vlast je izabrala najgore od mogućih nemogućnosti.

19. U bedi sam, a vlast hoće da me (u)bedi da nisam.

20. Vetrometina trenutnih interesa vlasti oduva i pravosuđe.

21. U Srbiji podizanje političkog rejtinga vrši se retorikom koja ide
po želji glupe mase.

22. Mi stalno čekamo, a uvek nas uveravaju - samo što nije stiglo.

23. Živimo bolje - dokazana beda, nije dokaz.

24. Težimo ka boljoj budućnosti , pa se na težnji to uvek i završava.

25. Ekonomska očekivanja obespravljenih su realna - ne očekuju ništa.

Komentari

Komentari