Foto: 
autor nepoznat

Oproštajna pisma

Na trpezarijskom stolu, umesto doručka tog jutra , jednog opozicionara sačekala je rukom ispisana oproštajna poruka njegove supruge. Sadržina ove oproštajne poruke je tipična za oproštajnu poruku u kojoj žena napušta muža. U njoj je navedeno da on više nije onaj čovek u kojeg se zaljubila, kako se promenio i u više navrata je navedeno da ona ne može više. Takođe je naznačeno da je pokrenula brakorazvodnu parnicu. Dirljivo pismo završeno je rečima u kojima ga moli da je  ne traži.
Ova poruka nije preterano iznenadila opozicionara, ali je ipak osetio bes. Za sve je kriva aktuelna vlast, pomislio je. Njeno loše vladanje doprinosi tome da u državi nijedna institucija ne funkcioniše dobro, pa ni brakovi. Nakon što je odložio iscepanu poruku u kantu za otpatke, političar je znao da mora da sakrije ovu novonastalu situaciju iz svog privatnog života od budnih očiju javnosti. Porodični ljudi se ipak bolje kotiraju kod glasača.
Na jednom drugom trpezarijskom stolu istog tog jutra, pored doručka koji je servirala kućna pomoćnica jednog političara, pripadnika aktuelne vlasti, sačekala je oproštajna poruka njegove supruge. Sadržina ove oproštajne poruke je slična kao i kod pisma koje je dobio opozicionar. I u ovom pismu je navedeno da muž nije onakav kakav je bio, da se promenio i da žena jednostavno više ne može da izdrži. Takođe je navedeno da je pokrenut brakorazvodni postupak i naravno, da je ne traži.
Ni ova oproštajna poruka nije izazvala iznenađenje, no, svakako je izazvala ljutnju. Zar nakon svega, zapitao se političar. No, on je dobro znao da je za ovu novonastalu situaciju u njegovom braku kriva prethodna vlast, da efekti njenog lošeg rada i dalje isplivavaju. Isto tako, znao je da su ovome doprineli i stalni, neosnovani napadi opozicije. Nakon što je iscepanu poruku odložio u kantu za otpatke, pozicionar je seo da doručkuje. Dok je žvakao, razmišljao je o pošasti koja je zadesila njegov brak. Znao je da mora da je sakrije od javnosti, jer, ako glasači saznaju da nije uspeo da očuva sopstveni brak, pomisliće da nije u stanju ni državu da čuva onako kako se to od njega očekuje.
Dve,od ovog jutra slobodne žene, osetile su rasterećenje na svojoj duši. Međutim, dok su raspremale stvari iz kofera koje su ponele iz svojih nekadašnjih domova, znale su da ipak neće biti toliko slobodne koliko su mislile da će biti.

Željko Žele Jovanović

Komentari

Komentari