Foto: 
autor nepoznat

Političke partije - aforizmi Milorada Ćosića

1. Politika te partije bazirana je na interesima zemlje, pa se zato zemlja i prodaje.
2. Te partije su se pomirile kada su se namirile.
3. Opozicija u probušenom čamcu - ne može da vesla protiv matice.
4. Vaše radno iskustvo je imresivno - gde nađoste tolike partije.
5. Opozicioni političari ne moraju da idu u banju – vlast ih blati svakodnevno.
6. U vrhu svake partije nema nesporazuma- to je zona svevlašća vođe
7. U svakoj političkoj partiji sinekura je aromatični začin za članstvo.
8. Kadrovi te partije su neprocenjivi, jer šteta koju su naneli je neprocenjiva.
9. Partijska bura vas neće odneti, ako ste dobro usidreni uz vođu.
10. Ta partija je ideološki zaostala, ali je novčano napredna.
11. Spontani mitinzi te partije odlično su organizovani.
12. Ta partija se podelila na dve frakcije - na onu koja uzima i na onu koja otima.
13. U svakoj partiji za politički jaram uvek ima raspoloživih volova.
14. Na meniju opzicije je specijalitet – jedite sami sebe.
15. Od obećane svetle budućnosti te partije – vidimo sve zvezde.

Autor Milorad Č.Ćosić Ćosa dipl.pravnik (na penzionerskoj infuziji)

Komentari

Komentari