Foto: 
autor nepoznat

Politika i oko nje (aforizmi, prvi deo)

1.Mafijaši imaju kodeks ponašanja. Političari ga nemaju.

2.Politička volja je vladajuća samovolja.

3.Mi uništavamo naše obrazovanje, pa neka Evropska Unija vidi šta će bez kadrova.

4.Narod je nosilac suvereniteta – nosi vođu na grbači.

5.U našoj zemlji bolje se razgrađuju institucije nego otpad.

6. Doktori i sudije dužni su da štite čast struke i da – ne primaju malu čast.

7. Ako kleknete – da li ćete moći da ustanete.

8.U našoj zemlji je sve počišćeno - nema potrebe za restitucijom.

9. Tek kada se narod popravi vlast će ga odvesti u bolju budućnost.

10.Političari vole slobodu u delovanju, a naročito u ograničavanju tuđe slobode.

11.Taj političar je ogrezao u korupciji, ali trpi i ćuti.

12.Naš standarrd se odlično podupire prosjačkim štapom.

13.Kod nas se korupcija stvara sistemski, a suzbija markentiški.

14.Etika njihovih političkih uverenja zavisi od ponuđene sinecure.

15.Društvo nam je bolesno, ali je nacija zdrava.

16.Medijski mrak najbolje osvetljava medijske slobode.

17. U institucijama imamo deponije partijskih kadrova.

18. Političari su od zemlje koja je imala nešto to pretvorili u- ništa.

19. Jeftini političari na kraju ispadnu vrlo skupi

20. Spontani miting vlasti odlično je organizovan.

Komentari

Komentari