Foto: 
autor nepoznat

Vrisak

Ugledavši uhranjenog pauka kako se baškari u svojoj mreži koju je razapeo u ostavi, sredovečna gospođa je vrisnula toliko glasno da je probudila noćnog portira koji je spavao u svom stanu u zgradi preko puta. Pauk se zbog toga nije osećao nimalo prijatno. Teško je živeti sa saznanjem da tvoja pojava izaziva takvu reakciju kod drugih živih bića. Njega bi zasigurno mogao da razume jedino miš sa kojim je bio cimer u ostavi do pre dve nedelje. Gospođa je, kada je ugledala pomenutog miša, takođe gromoglasno vrisnula da je i tada probudila onog nesretnog, noćnog portira. Pauk se jasno seća da se miš tada nije osećao nimalo prijatno. No, svakako se osećao bolje u tom trenutku, nego sutradan kada je svoj život okončavao u mišolovci koju je postavio gospođin suprug neposredno nakon njenog vriska.
Pauk je znao da će novi gospođin krik navući i njemu bedu na vrat. Očekivao je da se na vratima pojavi njen spasilac sa metlom u ruci koji će jednim zamahom da ga ostavi bez njegove perfektno izrađene mreža, ali i bez života. „Eh, izgleda da sam sa četiri noge u grobu.“, pomisli tada ovaj isprepadani zglavkar. I zaista, paukova očekivanja su bila ispravna. Dok je domaćin stana hvatao zamah sa metlom, pauk je vrisnuo, ali njegov vrisak se nikog nije ticao, naročito ne onog noćnog portira koji se trudio da ponovo zaspi.
Domaćini ovog stana, koji ima sklonost da privlači stvorenja koja izazivaju vrisak, trudili su se da zaborave na neprijatnost tog dana. Uveče su se smestili u dvosed ispred televizora u nameri da se opuste. Ispostaviće se da su izabrali pogrešan televizijski program za tako nešto. Ministar koji je u direktnom televizijskom uključenju najavio neka nova poskupljenja, izazvao je vrisak ne samo kod domaćice, već i kod njene jače polovine, a bome i kod noćnog portira u zgradi preko puta koji se spremao da krene na posao. Međutim, njihov vrisak se nikoga nije ticao, pa ni samog ministra koji je vrisku doprineo.

Željko Žele Jovanović

Komentari

Komentari