Foto: 
autor nepoznat

Zarđala brava - aforizmi Milorada Ćosića

1. Družim se sa psima, jer među njima nema džukela

2. Krojači našeg društva zaneli se, pa je ono počelo da se para.

3. Prava nam se stalno sužavaju da bi se više proširila.

4. Naš narod sve više stiče otpornost prema moralu.

5. Nisam probirač –jedem sve osim sebe.

6. Vlast donosi nove mere da ublaži štetu od ranije donetih mera.

7. Iako se broj goveda u Srbiji smanjio i dalje je velika navala na državne jasle.

8. U našoj zemlji oseća se pojačano zračenje, jer ima puno usijanih glava.

9. Vlast ima ključ za rešenje ali je brava zarđala.

10, Opozicioni kandidati ne moraju da idu u banju - vlast ih blati svakodnevno.

11. Imate pravo na slobodnu reč, ali i samo na jedan telefonski poziv.

12. Naša vlast voli lepotu darivanja i stalno nam daruje nove dugove.

13.Zaslužili su više nego što će dobiti na odsluženju.

14. Naše društvo vodi računa o ljudima i zato ih šalje u inostranstvo.

15. Tiranija je kao paukova mreža. Ako nema vetra opozicije ona sve premreži.

Autor Milorad Č.Ćosić Ćosa dipl.pravnik (na penzionerskoj infuziji)

Komentari

Komentari