Foto: 
autor nepoznat

Zbrka aforizama Milana Pantića

Ko nije za društvo, treba da se obračuna sa sobom.

***

Kad se zatru porodice, nasledstvo
ostaje državi.

***

Šta ćemo sad? Ono što nismo radili nikad!

***

Kultura se nosi iz kuće. I oružje!

***

O važnim temama čujemo da se piše i vidimo da se o njima priča.

***

Do sad smo ćutali, sad smo zanijemjeli.

***

Meci su sitnice koje život znače.

***

Opet moramo goloruki protiv oružja!

***

Mogu da se okače o klin gdje je puška bila!

***

Mora da pobijedi razum, ali čiji?!

***

Djecu vaspitavaju mobilni telefoni
i to se i vidi i čuje!

***

Neću da dokazujem, naučiću ih pameti!

***

Djecu smo sačuvali od opasnih knjiga
i dozvolili im internet.

***

Novac dajemo drugima, tako nam bude lakše.

***

Zna da se svađa, tuče, faulira... Biće od njega sportista!

Milan Pantić

Komentari

Komentari