O Sretenjskom Ustavu

Hvalimo se svake godine na Dan državnosti, a najviše političari na vlasti koji ne poštuju ni današnji ustav, da je Sretenjski Ustav, kada je donesen 1835. godine, bio najliberalniji ustav u Evropi i da je zbog toga, posle samo pedeset pet dana, ukinut od strane velikih sila. Obavezno se citira: „Kako rob stupi na Srbsku zemlju, ot onoga časa postaje slobodnim, ili ga ko doveo u Serbiju, ili sam u nju pobegao.”  Iz toga bi se moglo zaključiti da je vlast u tadašnjoj Srbiji bila liberalna i demokratska. Da li je to tako bilo?

Ako je verovati Vuku Karadžiću, sigurno nije, naprotiv. U knjizi Tajna istorija Miloševe Srbije sve je lepo opisao. Knjigu je napisao u zemunskom karantinu, po povratku iz Srbije, u godinama kada je pisan Sretenjski Ustav. Zapečatio je rukopis i u testamentu naveo da se objavi tek početkom dvadesetog veka, što je i učinjeno.

Miloš Obrenović je tridesetih godina devetnaestog veka trpeo pritisak velikih sila i domaćih uticajnih ljudi da ograniči despotsku vlast donošenjem ustava. Pošto je bio beskrupulozno vispren, smislio je da se prevede francuski republikanski ustav, znajući da će to biti neprihvatljivo za Rusko, Austrijsko i Osmansko carstvo. Miloš je, u stvari, tim činom želeo da dobije na vremenu. Svoju despotsku vladavinu produžio je za nekoliko godina.

Baš u tom periodu Vuk ga je molio da mu dopusti da dođe u Srbiju da zapisuje narodne pesme. Miloš mu je odobrio dolazak, ali ga je iskoristio da zajedno sa Dimitrijem Davidovićem prevodi francuske zakone, koje će kasnije Dimitrije Davidović uvrstiti u Sretenjski ustav. Citat Kako rob stupi na Srbsku zemlju, ot onoga časa postaje slobodnim, ili ga ko doveo u Serbiju, ili sam u nju pobegao je bukvalan prevod iz francuskog ustava. Naravno, samo je umesto Francuska ubačeno Serbija. Bilo bi baš čudno da je tvorac tog citata Dimitrije Davidović. On, verovatno,  nije razmišljao o pravu nekakvih robova, koje nikada u životu nije video, i o njihovom stupanju na Srbsku zemlju. Ali naši političari, a bogami i istoričari, ništa ne žele da nam otkriju u vezi sa tim. Više im se sviđa romantičarski pristup, nego istina. Moguće je da se to sviđa i većini naroda, čim glasaju za takve političare.

Ustav je donesen na Velikom narodnom saboru u Kragujevcu, ali je, kao što je poznato, vrlo brzo ukinut. Kasnije je nametnut takozvani Turski ustav kojim je ograničena Miloševa vlast. Miloš je morao da ode iz Srbije, tačnije proteran je.

Mi danas slavimo donošenje Sretenjskog ustava kao veliko demokratsko dostignuće, a u stvari je to bila čista manipulacija Miloša Obrenovića i njegove svite.

Autor Milan Neđić

Komentari

Komentari