Pomagač
Foto: 
Gayle Nicholson

Pomagač

Geneza

U jednom trenutku svog odrastanja pomagač shvata da zadovoljenje njegovih osnovnih životnih potreba nije nešto što se podrazumeva samo po sebi. Da bi ih zadovoljio, morao je prvo da u nečemu bude koristan. To je moglo da se ispolji tako što je bio posrednik u roditeljskim sukobima, tako što je roditeljima pružao emocionalnu podršku u teškim trenucima ili je preuzimao odgovornost za mlađu braću i sestre. Pomagač je zaključio da kada se s pažnjom i ljubavlju odnosi prema bližnjima, tada i on zaslužuje da bude voljen. a bi sprečio bol koji bi nastao ako ostane emotivno gladan, ovaj tip je prihvatio strategiju da bude koristan i da na taj način dobija ljubav i naklonost svojih bližnjih.

 

Odnos prema sebi

Za pomagača je jako bitno da ima dobro mišljenje o sebi. Da bi imao dobro mišljenje o sebi, funkcionalizuje druge, tako što od njih dobija uzvraćenu ljubav i pažnju koju im pruža. Zbog toga i od sebe i od drugih prikriva sve svoje osobine i osećanja koja bi mogla da mu zasmetaju u dobijanju uzvraćene ljubavi i pažnje. Prioritet kod pomagača je da ga drugi jednostavno moraju voleti.

 

Odnos s drugima 

U odnosima  s drugim ljudima pomagač je aktivan, radostan, pun energije. Svoju pažnju automatski usmerava na potrebe i probleme drugih. U skladu s tim, prihvata da ima različite uloge, kao što su: dobar slušalac, savetnik, pomoćnik, utešitelj itd. Želi da bude primećen i poštovan od važnih i moćnih ljudi. Stil izražavanja mu je laskav i podučavajući. Pomagač se rado bavi poslovima kao što su: zamenik, asistent, predstavnik itd. To mu omogućava hijerarhijsku poziciju na drugom mestu. Na tim poslovima pomagač čini sve kako bi bio nezamenljiv, a za uzvrat želi da primi poštovanje, pažnju i nagradu. Za njega je veoma važno da mu se stalno saopštava da je voljen, cenjen i poštovan. Plaši se da će biti odbačen i beskoristan, pa druge uvek zadržava na distanci, kako bi mogao da kontroliše pružanje i primanje pažnje. Ako zapostavi svoje lične potrebe i osećanja, ovakav način ponašanja može da mu stvori velike probleme i osećaj  da je iskorišćen. Ukoliko mu se ne odgovori na njegove skromne potrebe i očekivanja, trudi se da drugome nametne osećaj krivice. Problemi mogu da nastanu kada pogrešno protumači tuđe potrebe ili kada se nalazi na vodećim funkcijama, jer u tim slučajevima ili ne zaslužuje pohvale ili nema nikog iznad sebe ko bi mu pružio priznanja i pohvale. Ne želi da vidi svoje greške, a kada mu se one argumentovano predoče, brani se svojim dobrim namerama. Pozitivna strana ovog tipa je u tome što ljude prihvata onakvim kakvi jesu s punim poštovanjem. Zbog toga što ima izraženu potrebu da pomaže, razvio je kvalitetnu percepciju za potrebe i nevolje drugih ljudi. Taj fini osećaj omogućava mu da ljude učini zadovoljnim i srećnim.

 

Pitanja

Da bi napredovao, pomagač treba sebi da postavi sledeća pitanja:

-      Šta treba da činim za druge, a šta ne?

-      Koje su moje potrebe?

-      Šta su moji prioriteti?

 

Način komunikacije s pomagačem

Prijatni zajednički poduhvati pomagaču pružaju osećaj poštovanja i ljubavi. Poruke koje se odnose na prihvatanje, pažnju i poštovanje su veoma važne pomagaču i potrebno je da mu ih nedvosmisleno upućujete. Kada ovaj tip upadne u problem, potrebna mu je pomoć, bez obzira što on želi da se koncentriše na vaš problem. Pošto kritike teško podnosi, morate ih pažljivo iznositi.

 

I za kraj najjednostavniji savet. Dozvolite mu da vam pomogne. Posle toga će se bolje osećati.

 

Komentari

Komentari