Foto: 
AmberAvalona

Razum i osećajnost, ali i kultura

1. Razum i činjenice za politiku

2. Osećajnost, strast za krevet

3. Kultura ponašanja i govora za komunikaciju   

Ako ovi elementi ne budu postavljeni tamo gde treba, eto nevolje.

Razlikovanje kad si u svojoj kući, a kad si gost u nečijoj kući ili na fb profilu. U komunikaciji se držati teme. Pri tome voditi računa da li si razumeo temu. Ako imaš nešto duhovito, lepo pametno i činjenično da kažeš onda to reci ili napiši na svom profilu. Ako imaš nešto da kažeš o tuđoj objavi, kaži to na kulturan ili duhovit način. Kakav ponos „Ja ću da glasam za DUŠKA DUGOUŠKA“ i to reći u tuđoj kući, tuđem fb-u, a da te niko nije pitao o tome. Ili reći (napisati) ovo, naredbodavnim tonom: „O tome treba da pričaš ili pišeš!“ i to opet u tuđoj kući ili nekoj od tuđih socijalnih mreža. Tu je prostota izražena. 

Parazitska ishrana po tuđim kućama i profilima je vidljiva. Svašta ljudi sebi dozvole uz samouverenost „Ja imam pravo!“

Imaš pravo u svojoj kući, ali ne u tuđoj. Takvima mogu reći: „Nemaš ti petlje ni tamo gde treba ni kad treba.“

Postoje osobe koje se uspale u komunikaciji kad neko izlaže drugačije političko mišljenje, iznese činjenice o njegovom vođi da je nešto ukrao, nekoga prevario, bavio se korupcijom, juče govorio jedno, a danas drugo... Tu od strasti padaju roletne, uvlači se mrak u razum, noge počinju da drhte, nastaje orgazmična odbrana lika i dela vođe kroz napade na sagovornika. Da li je različito političko mišljenje tolika varnica da uzburka krv, da prorade erotski sokovi tamo gde ne treba, da gine za njega (vođu) da zanemari sve činjenice da mu vođa nije najbolji čovek na svetu? Šta tako ispražnjena osoba, može da pruži supružniku, partneru u postelji?

Takve osobe: necivilizovane, uspaljene u komunikaciji, pamučno mekane u postelji, razumno neošvešćene kad i kako gde treba delovati, pokucale su na vrata na kojima piše: Leči se!  I to od poremećaja ličnosti, nezrelosti karaktera ali i bezobrazluka.   

Imati meru ili, tačnije rečeno, steći meru je uspeh. Žalosno je kad ljudi u srednjim godinama i oni koji su stariji nemaju sofrosine, kako su govorili u staroj Grčkoj (mera, uzdržljivost, samokontrola).

Nepodmazivanje kočnica na autu vodi u sudar, a nepodmazivanje sopstvenih kočnica vodi u sudare s drugim ljudima. A ljudi su dragoceni. Neće vam vođa za koga ginete pomoći, nego će vam pomoći supružnik ili neki čovek sa kojim ste civilizovano razgovarali.

Zalud i moderne nauke koje ističu ljudske resurse kad su ovakvim ljudima, loši karakteri, intelektualna tupost i neumenje komuniciranja ne dozvoljavaju da budu ljudi.

Komentari

Komentari