Foto: 
autor nepoznat

Stvaranje civilizacije (Atlantida 3)

Poglavar Kargo je gledao u uređaj, koji je svetleo ispred njega i na kome je bila slika planete na koju su došli. Njegov prijatelj, Salem, je ušao u prostoriju u pratnji nekoliko najbližih saradnika. Kargo ih je pozvao kako bi im izložio planove za budućnost i posavetovao se sa njima.

-Prijatelji moji! Vreme je da počnemo da organizujemo život na ovoj planeti. Izložiću vam planove, a od vas očekujem vaše mišljenje. Kao što znate, na satelitu ove planete, stvorili smo, odmah pri dolasku, neku vrstu straže, na kojoj se nalaze naši uređaji za praćenje raznih signala iz dobrog dela univerzuma. Na njemu su naši naučnici napravili i jedan portal, kako bi naši ljudi mogli pratiti i druge svetove. Ovde, na planeti, sam odlučio da na ključnim tačkama stvorimo nekoliko različitih civilizacija, koje će uticati na razvoj života na planeti. Svaka će razvijati tehnologiju, nauku I stvarati vojnike za odbranu. Njih će voditi naši odabrani ljudi koji će imati apsolutnu moć, ali će u nekim stvarima morati da se posavetuju sa nama. Do nas će dolaziti putem portala, za koji će samo oni znati i njihov način upotrebe.

-Gospodaru, jeste li pronašli mesta gde će se osnovati?-upita jedan od saradnika

-Sada ću vam pokazati, a ti ćeš baš, Marese, voditi najveću i najjaču našu koloniju. Zvaćete se narod Moa. Najviše ćete se baviti razvojem nove tehnologije, imaćeš dobre naučnike, vredne radnike. Bićete tu na gornjoj desnoj strani ovog ogromnog kopnenog dela. Sa jedne strane ćete biti zatvoreni sa ogromnim planinama, a sa druge velikom vodom.-reče Kargo i pokaza na mapi deo o kom je govorio.

-A ti Rame, ti ćeš voditi narod koji će se zvati Tuti. Vi ćete biti ovde oko središnjeg dela.

Kargo je odredio još trojicu, koji će voditi svoja carstva: Ni ya, Kahokija i Bolo. Svako od njih će, nezavisno od drugih, stvarati i jačati život na planeti. Posle njegovog izlaganja, nastavili su sa predlozima, primedbama i dogovaranjem i posle toga krenuli da se pripreme za svoje zadatke koje im je Kargo dao.

-Saleme! Ti ostani, moram sa tobom još da nešto razgovaram.-reče Kargo.

-Reci,gospodaru!

-Za tebe imam poseban zadatak. Pošto ću često odlaziti na putovanja kroz svemir,u potrazi za načinom kako da pobedimo Tamu, ti ćeš ovde biti i kontrolisati sve što se događa na planeti. Pazićeš da se ovi ne osile, da nešto ne krene po zlu. S vremena na vreme, obilazićeš ih tajno i imati svu moć da reaguješ. Znaš da već imamo nekoliko naših, koji su na planeti. Vremenom će ti se oni pridružiti i vi ćete iz senke voditi život dole. Ovde će samo stalno biti naši najveći umovi, koji će ostati sakriveni ispod ovog ogromnog ledenog pokrivača i koji će koristiti saznanja koja im mi dobavimo.

-Zahvaljujem ti na ogromnom poverenju koje mi ukazuješ. Nadam se da ćemo naći način da pobedimo Tamu.

-Vratićemo sjaj našeg naroda i obezbediti mir u celom svemiru.

-A, ova planeta? Kako ćemo je zvati? Hoćemo koristiti naše staro ime?

-Ne! Zvaćemo je Gea!

Komentari

Komentari