Foto: 
Saša Tršić

Misli

Poštovani čitaoci,

Kao što i sami znate sadržaj portala čine tekstovi, fotografije, slike i video-materijali autora kao i preneti tekstovi  i drugi materijali za koje smatramo da su vredni čitanja, gledanja i slušanja, bez obzira da li se sa sadržajem slažemo ili ne.

Portal je rezultat dugogodišnjeg pažljivog posmatranja života i njegovih pojavnih oblika, kao i promišljanje odnosa u ljudskom i svakom drugom društvu i pre svega entuzijazma osoba koje učestvuju u njegovom radu.

Mnogo njih je došlo na portal, neki su se zadržali, neki nisu, ali svačiji doprinos je pečat na mesu portala i svačiji rad je na uvid javnosti. Jedna od zajedničkih akcija je i predstavljanje kroz citate autora koji su trenutno u aktivnom sastavu portala. Za likovno oblikovanje je zadužen i odgovoran gospodin Saša Tršić. Uživajte.

Komentari

Komentari