Foto: 
Ljiljana Krtinić

Ovo je moje Ostrvo

Moj svet, koji sama stvaram, da bih, koliko toliko imala mesto koje me koliko-toliko čuva, gde u vremenu i prostoru mogu da sačuvam koliko-toliko svoj život, a istovremeno i kvalitet istog kao i zdrav razum, ukoliko je to uopšte moguće tvrditi, a da bude istinito.

Ljiljana Krtinić

Srednju školu za dizajn i Akademiju umetnosti završila u Novom Sadu, dva semestra pre roka, kao najbolji student Akademije i kao najbolji student Novosadskog univerziteta. Takođe i najuspešniji stipendista fondacije „Titov fond“ i stekla dvojnu diplomu za likovnog pedagoga i akademskog grafičara.

Dvadeset godina radila u Narodnom pozorištu u Subotici kao dizajner štampanih promotivnih materijala - plakati, afiši, TV spotovi, bilbordi...

Dobitnica nagrade „Mladost“, za vrhunske rezultate iz  oblasti kulture; Nagrada „Dr Ferenc Boldogvari“, kao i „Sterijine nagrade“ za pozorišni plakat „Istočno od K-RAJA“. Dobitnica Geneksove stipendije za specijalizaciju „Domus“-Milano; „Politikina nagrada“ - najbolji dizajn; Nagrada „Najbolji plakat sveta“ na festivalu D-Šamon u Parizu, za pozorišni plakat JU FEST-Danilo Kiš; Nagrada Muzeja Vojvodine za najbolji jednolisni kalendar; Nagrada „FORMA“ UPIDIV-a za najbolji grafički dizajn Vojvodine. Otkupna nagrada TONDAH-KONCERNA za najbolje rešenje kalendara. Otkupna nagrada Republičkog zavoda za tržište rada za najbolje grafičko rešenje publikacije za talentovanu decu „Potraži čudesno“. “Šankareva nagrada“ u Indiji za grafiku, nagrada za crtež u Portugaliji, nagrada za sliku u Japanu, Nemačkoj i Rusiji...

Kreator mnogih logoa, brendova i idejnih rešenja različitih sfera delatnosti. Aktivno učestvovala u stvaranju „Međunarodnog filmskog festivala na Paliću“ i radila za to total dizajn šest godina. Kreirala total dizajn za „Međunarodni festival pozorišta za decu“ šest godina. 

Član ULUS-a i UPIDIV-a od 1990. do danas.

Komentari

Komentari