Foto: 
Autor nepoznat

Umetnost i duša

Slikarstvo Kasiopeje Naumoske bi nazvali lirski ekspresionizam. Sam likovni pravac ekspresionizam predstavlja stanje duha koji apstrahuje objektivnu stvarnost i koji se izražava tako što se unutrašnji svet prebacuje na umetnički. Zato senzibilitet koji osećate na slikama Kasiopeje Naumoske predstvlja ekspresivan izraz i to naječešće u likovima koji se naziru iz zadnjeg plana. Lica nisu prepoznatljiva, već postoji samo suptilno nagoveštavanje pola i uzrasta. U njenom delu je prisutna psihološka dramatičnost izražena preko crteža i pretežno preko kontura crnih boja kao kontrast na pažljivo odabranoj, ujednačenoj harmoniji koja se preliva iz pozadine na platno. Radi se o autoru sa stalnim, sazrelim talentom za slikanje, sa dramatikom za bol iskazanoj u najvećoj meri preko jednog trajnog potresnog grča. Svako delo ove autorke je ostvareno velikim majstorstvom i znanjem. Ali, pored silne dramatičnosti i majstorstva u prikazivanju često je protkano emocijom ljubavi i životne vedrine autorke. Osnova celina Naumoske u sačinjavanju umetničkog dela je materijalna osnova slika koja je povezana sa njenom misaonom sadržinom i to pleni posmatrača. Gledajući njene slike možemo da zaključimo da se radi o ambicioznom produktivnom autoru koji duboko oseća tajne patnje umetnosti i od koga možemo još mnogo da očekujemo.

Klime Korobar

Kasiopeja Naumoska

1968. Rođena u Skoplju, Makedoniji. 1986. završila Akademiju primenjenih umetnosti „2. avgust“ u Skoplju. 1993. Diplomirala na Fakultetu lepih umetnosti u Skoplju. 2016. Master kulturoloških nauka, Institut društvenih nauka i humanizma u Skoplju.

Samostalne izložbe

1994.

- Centar za kulturu Prilep

- Centar za kulturu Kavadarci

1995.

- Kulturno informativni centar Skoplje

- Kulturni centar Kumanovo

- Kulturni centar Bitola

1998.

- Kulturno informativni centar Skoplje

1999.

- Kulturni centar Kumanovo

2001.

- Centar za kulturu Prilep

2003.

- Kulturno informativni centar Skoplje

- Centar za kulturu Prilep

2005.

- Kulturni centar Radoviš

- Centar za kulturu „Jane Sandanski“ – Strumica

- Zavod i muzej galerija – Bitola

- Društvo likovnih umetnika Makedonije - Skoplje

2006.

- Restoran „Dan i noć“ – Stotinu minijatura, mali format

2007.

- Muzej grada Skoplja

- Francuski kulturni centar- Skoplje

2008.

- Hotel Apolonija - Đevđelija

2009.

- Galerija „Antiko“ - Skoplje

2010.

- Galerija „Bezpala“ - Toronto

2011.

- Performans „Vidi muziku poslušaj sliku“ – Skoplje

- Kafe-galerija 8 – Skoplje

- Galerija „Bezpala“ - Toronto

2012.

- KIC – Skoplje

- Performans – Stara čaršija – Libririja

- Performans – Fier u Albaniji

2013.

- Kulturni centar Negotin

- “Centar dobrodošli u Makedoniju” – Skoplje

- Performans “Karpošovo leto” – Skoplje

- Izložba i performans – Prima centar, Berlin

- Boston

- Veles

2014.

- KIC Sofija, Bugarska

2015.

- Štip

- Prilep

2016.

- MKC Skoplje

Učestvovala u više od sto međunarodnih grupnih izložbi uključujući i one u Americi, Kanadi, Bugarskoj, Turskoj, Grčkoj, Jugoslaviji, Poljskoj, Albaniji i na Kosovu.

 

 

Nagrade

1997. - Kulturno informativni centar Skoplje, mali format, nagrada publike

2001. - C.S.R., nagrada za poster

2003. - Društvo likovnih umetnika Makedonije, nagrada za slikarstvo „Petar Mazev“

2009. - Kulturno informativni centar Skoplje, mali format, nagrada „Konstantiv Mazev“ 

2011. - Akvarel Simpozijum Karpoš  

2015. – Ostenov umetnik godine - Skoplje

Komentari

Komentari