Foto: 
Jonny Silvercloud

Suicid nacional-šovinizma

Sukobi na Balkanu su u politici mogući, izvjesni, realni, ili se takvim barem prikazuju. Kažu da je Balkan bure puno baruta na kojem svi sjede. Puno je paradigmi, parola i parodija, ali puno i nesvjesnoti da su nastupila neka sasvim nova, drugačija vremena. To su možda vremena koja okrutno ostavljaju bez posla sve nacional-šoviniste, šibicare i one za koje je ostvarivanje ciljeva, mobiliranje tuđe svijesti da se treba tamo negdje i protiv nekoga boriti. Također, krv je na ovim prostorima postala skupa, a život se puno više cijeni, nego li nekada kada se imalo svega i svačega, pa se moglo dati sebi prostora za upuštanje u avanture. Prvo, svi su vidjeli šta su sukobi donijeli. Drugo, svi danas žive u nekoj vrsti bijede, najčešće finansijske, pa, možete vjerovati koliko im se ide u još veću bijedu, koja nakon te bijede, uvodi u još veću, koja bi bila u rangu zagarantiranog prokletstva do kraja ovog nepredvidivog vijeka.

Hijene koje vrebaju iz mraka, tzv. intelektualci – krojači ljudskih sudbina, te mračni ideolozi, su pred jednim velikim problemom – gubitkom posla! Ako jedan fakultet nema studente da pohađaju nastavu, gasi se katedra. Ako nema ovaca za šišanje i onih koji će pristati da piju otrov koji mržnjom prenosi na druge jedan nacional-šovinista, zatvara se mogućnost da i on u bilo kom svojstvu kao takav ostvari svoje šibicarske namjere i da dođe do trenutka kada će iz svog udobnog i toplog kabineta, dobijati vijesti koliko je hektolitara krvi obmanuta omladina prolila zarad ostvarenja nekog imaginarnog cilja i koje je on regrutirao svojom perfidnom indokrinacijom. Taj nacional-šovinista koji više nema svoje sljedbenike, te one kojima će ispirati mozak, odlazi u prošlost.

Mladi na Balkanu su gladni. Imaju probleme oko zapošljavanja. Pomjera se granica formiranja porodica. Prodice su sa sve manje članova. I sada, pored svega što nemate i pored svega što su vam takvi bolesni umovi oduzeli svih ovih godina, još bi i život da vam oduzmu? Da li su toliko drski ili naivni? Nije bitno više ni da li su njihove namjere prozrete, ni da li im se konačno stalo na put, jedno je jasno: niko nije lud! ,,Šaljite svoju djecu u rat! Kujte kovčege sebi a ne nama” – kažu mladi.

Umro je nacional-šovinizam kao općeprihvaćena ideja. Ne zato što se prestao razvijati, već zato što je nemoguće nametnuti ga kao prioritet. Nejasno je kako je uopće mogao ikada biti prioritetom, ali možda se nekada nije moglo razmišljati racionalno i mislilo se da će vazda biti lijepoga života i da se sve da popraviti. Umro je nacional-šovinizam onoga trenutka kada je svakom mladom čovjeku za najveći patriotizam počelo se nametati nešto sasvim drugo, a to je: situirati se, oženiti, formirati porodicu!

Prodavci tuđe krivi, iako su umorni, vrebaju. Ne treba ih otpisati još, ali ih ne treba pridavati nikakvu pažnju. Željni su pažnje jer ovo prijeme ne pripada njima. Željni su širenja zla, jer ono se danas zbog novih prioriteta teško širi. Teško i klija. Zato, teško je nacional-šovinistima u ovom vremenu. No, žaljenje ne zaslužuju!

Dženis Šaćirović

Komentari

Komentari