Foto: 
Cletch Williams

Bistra i moćna

Svaka moćna reka ima mnogo pritoka, mnogo malih potoka koji se ulivaju u tu rečicu na početku, koja je u svom daljem toku sve silnija, jača i veća. Tako je sa našim građanskim otporom i našim građanskim aktivistima i organizacijama. Konačno je svima jasno da je građanima Srbije najveći problem sistem. Ovaj sistem koji favorizuje stranačke vojnike, nesposobnjakoviće, lopuže i lažove. I reka nije bila reka u svom početku i nije nužno da ne bude ponornica do kraja, kaže Džoni Štulić. Mada, sad je jasno da ovde ponornice neće biti, jer mi već jesmo u ponoru dugi niz godina.

Ova reka čeka jasne, bistre potoke, tj. građane, organizacije, pokrete. Oni opet čekaju da neko prvi počne da neko jasno kaže PROMENA SISTEMA ili NIŠTA! Šta znači promena sistema? Znači pre svega ukidanje partokratije, a pre toga jasan i rigorozan zakon o poreklu imovine. Dalje, promena sistema znači lustraciju po svim osnovama, u svim porama društva u Srbiji. Promena sistema znači i zabrana rada svim političkim partijama koje su učestvovale u rastakanju društva od 90-tih pa sve do sad. Promena sistema znači i zabranu bavljenja politikom svim onim političarima koji su bili na bilo kojoj javnoj funkciji ili su se okoristili bavljenjem stranačkom politikom. Promena sistema jasno nalaže i promenu izbornog zakona u većinski, promenu ustava, čime bi Srbija konačno postala građanska država sa jasno definisanim granicama i statusom neutralnosti. Promena sistema bi značila i referendum o evrointegracijama, NATO, monarhiji i ruskom uplivu. Promena sistema bi značila i masovno otpuštanje stranačkih vojnika iz svih JP i državne administracije. Promena sistema bi značila i da se prekinu svi odnosi sa MMF WB i ostalim svetskim zelenašima. Promena sistema znači i da svi građani Srbije budu ravnopravni, bez obzira na naciju, veru ili socijalni položaj. Srbija bi bila socijalno odgovorna i ekonomski nezavisna država.

PROMENA SISTEMA, jer mi to možemo! MI to zaista možemo! I zato vas pozivam da se okupimo oko ideje promene sistema, pozivam vas da sve te bistre potoke uputite u tu, sada rečicu, i načinite je moćnom i velikom. Pozivam vas da pobedimo u ime nas svih, u ime naše sadašnjosti, a misleći na budućnost! Ustani i Bori se!

Dragan Murar

Komentari

Komentari