Foto: 
autor nepoznat

Opančar „agencija“: Pismeno prerasta u elaborat – u čije ime i za čiji račun?

Ako predsednik Srbije javno saopšti da se jedna država ozbiljno mešala u nedavno održane izbore, onda se podrazumeva da on to govori u ime države na čijem je čelu kao njen predstavnik, a ne u ime partije čiji je član, a sudeći po svom očitom delovanju i dalje njen nezvanični lider, što i ne bi bio neki greh – navikli smo da on bude predsednik samo onih građana Srbije koji podržavaju njegovu stranku, a ne i predsednik svih građana Srbije, kako bi trebalo da bude po Ustavu, na koji se i zakleo prilikom stupanja na tu dužnost. 

Primer o kome je ovde reč, upravo je demonstracija toga. Radi se o slučaju koji je među građanima Srbije – onima koji podržavaju vlast i onima iz opozicije, sporan po pitanju rezultata izbora, pa su oni iz opozicije to osporili na svim nivoima, sve do protesta međunarodnim subjektima ćiji su predstavnici u svojstvu posmatrača i prisustvovali izborima.  

Naše institucije na te prigovotre ne reaguju – i na to smo navikli, a Predsednik već zna kakav će njihov odgovor biti i ako budu reagovali, pa već nagoveštava da bi konstitutivna sednica nove Skupštine mogla biti već polovinom ovog meseca. 

Karakterističan je slučaj Republičke izborne komisije – koja je naravno formirana po paritetnom principu, što podrazumeva da vladajuća strana ima jasnu većinu, koja je odbacila prigovor liste "Srbija protiv nasilja" o poništavanju lokalnih izbora u Beogradu, jer je taj prigvor, kako saopštava njen predsednik, podnet od strane „neovlašćenog lica“. Ne znam šta je predsednik te komisije po struci, možda je i pravnik, a ako i jeste tu se baš i poigrao ovim pravnim institutom. Lista "Srbija protiv nasilja" je koalicija, a ne registrovana stranka sa svojstvom pravnog lica, tako da ona i nema svog registrovanog zastupnika koji bi bio njeno ovlašćeno lice, tako da bi po logici te komisije i njenog predsednika prigovor te liste bio odbačen, bez obzira ko da ga je potpisao.

Blago je reći da je sve to krajnje čudno, jer po logici te komsije sva pitanja koja se nađu na njenom dnevnom redu mogu da budu odbačena logikom paritetnog odlučivanja, većinom glasova. A nije ni logično, jer Republička izborna komisija, kao najviši izborni organ, bi trebala da reaguje na sve izborne nepravilnosti, do kojih je došla i na bazi opštih saznanja, a ne da izigrava sud i „trebi“ prigovore – na one koji ispunjavaju i one koji ne ispunjavaju formalne uslove.

A sve to kod evidentnih nepravilnosti i krađa izborne volje građana, na koje ukazuju i međunarodni posmatrači, pozvani od same vlasti radi nadgledanja izbornog procesa – zloupotrebe javnih resursa, zastrašivanje, pritisci, kupovina glasova … jedan od njih, Andreas Šrider, član posmatračke misije evropskog parlamenta kaže – Posmatrao sam mnoge izbore, ali protekli u Srbiji su bili daleko od bilo kakvih evropskih standarda.

O tome postoje evidentni dokazi – brojni video zapisi, direktna svedočenja i dr. Neki od tih dokaza govore i o otvorenoj, bezočnoj drskosti počinilaca – sve u režiji partije na vlasti. Organizovana je masovna seoba Srba iz Republike Srpske radi glasanja u Beogradu, neviđena još od seobe Srba pod Arsenijem Čarnojevićem u 17. veku. Institucije ćute, a ulogu glasnogovornika preuzela je Predsednica Vlade, marioneta Aleksandra Vučića, Predsednika Republike i nezvaničnog lidera SNS-a, partije na vlasti, koja zloupotrebljava svoju funkciju i uporno tvrdi da su ti ljudi imali pravo da glasaju i na parlamentarnim i na lokalnim izborima – sa jednodnevnim prebivalištem koje im je MUP u saradnji sa Ministarstvom za lokalnu samoupravu podario, mimo svih procedura koje se zahtevaju kad vršite prijavu prebivališta u redovnim situacijama –  ovaj autor, kao advokat, tvrdi da se u redovnim situacijama zahteva da se to obavi u prisustvu vlasnika stana. A obim tih prevara je enorman.

Jedna od objava na društvenim mrežama: 

“Poruka za porodicu Spasojević iz Zvornika/Bijeljine koja je glasala u OŠ Jajinci (Voždovac)... Vlasnik kuće u ulici Stojana Ljubića tvrdi da vas u životu nije video, a živite zajedno (vas osmoro i on u kući od 70m2 sa još 47 ljudi u istoj kući).“

Neki od naslova u medijima:

ČOVEK ZA PRLJAVE POSLOVE SNS – U zgradi Vlade Mandića prijavljen šokantan broj birača. U kući Mandića u Beogradu prijavljena 154 birača.

Procene o broju takvih birača na lokalnim beogradskim izborima variraju – procentualno oko 30% od ukupnog broja glasača; brojčano, oko 40.000.

I, kod takvog stanja stvari oglašava se Predsednik – Ovo su bili do sada najčistiji izbori! - kaže i saopštava važnu informaciju – Jedna evropska država se mešala u izborni proces. - Ne kaže ni koja je to država, ni kako se mešala, kaže, uputićemo joj prorestno pismeno, šta će u tom pismenu biti navedeno, ne reče.

Pismena nema, pitaju ga na konferenciji za štampu, šta je sa tim, on odgovara – pripremamo elaborat!

I tu dolazimo do poente ovog teksta – u čije ime i za čiji račun se taj elaborat ili pismeno, sve jedno, priprema. 

Ako se Predsednik obraća u ime države kao njen zvanični predstavnik – po Ustavu, jedino tako i može, onda bi i nama, državljanima te zemlje, moralo biti rečeno i koja je to zemlja, i čime se ta zemlja ozbiljno mešala u izborni proces, i ko radi na izradi tog elaborata, jer radi se o pitanju po kome vlast i opozicija imaju drastično suprotne stavove, što znači da su i zemlja i njeni građani podeljeni, pa iz toga sledi i ono pitanje – u ime kog dela građana, odnosno za čiji račun Predsednik priprenma taj elaborat. Očigledno je da to može biti samo za račun onog dela građana koji podržava ovu vlast. A on je kako rekosmo, po Ustavu, na koji se i zakleo, ptredsednik svih građana Srbije. Proizilazi, dakle, da se taj elaborat odnosi i na onaj deo građana koji se sa njim ne slažu, a biće poslat i u njihovo ime.

Najpre o nome što bi moralo biti nesporno. Postoji OEBS – Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, čiji je član i Srbija. Ta organizacija ima i svoju Kancelariju za demokratske institucije i ljudska prava – ODIHR, koja se posebno bavi izborima u državama članicama. Toj organizaciji je, kao što je i uobičajeno, ova vlast podnela zahtev da uputi svoje posmatrače koji će nadgledati izborni proces i oni su, kako je saopšteno, poslali ovamo “skoro 350 međunarodnih posmatrača” koji su nadgledali izborni process, pre, za vreme i po održanom glasanju. Niko od tih posmatrača, nije ocenio da su izbori bili regularni.

Koliko je poznato, jedina država čiji su zvaničnici javno izjavili da su za njih rezultati izbora u Srbiji neprihvatljivi je Nemačka. Da li će njoj to pismeno ili elaborate i biti upućen, sumnjam, ne samo zato što ne znam šta bi u njemu kao argument moglo biti navedeno, već i zato što ni Evropa ni Nemačka nemaju nameru da od toga idu dalje, jer njima Aleksandar Vučić, ovakav kakav je, jedino i odgovara. Treba završiti i formalno ovo što se dešava sa Kosovom, a oni su u uverenju da jedino on “ima m…” da im to i isporuči.

Sve će to biti po onome – tresla se gora, rodio se miš! Vučić to zna, pa bi ova priča o elaboratu, mogla da ispadne samo kao još jedna manipulacija – dok se ne obavi konstituisanje nove skupštine. A onda – Jovo nanovo, još četiri godine, kao i ovih prethodnih jedanaest.

 

U mom selu ima jedan opančar.        

Što on pravi dobre opanke !

Obuješ ih, popenješ se na soliter

i skočiš sa desetog sprata,

ti se razbiješ ko….., a opancima ništa!

 

Dragiša Čolić

Komentari

Komentari