Foto: 
Isidora Ficović

Isidora Fićović

Viola tricolor i elektronski delovi, akrilik na platnu, 80x60cm
Suncokret, Asimo i mačka, akrilik na platnu, 80x60cm
Pejzaž point, akrilik na platnu, 50x40cm
Detalj
Polje cveća i otpornika, akrilik na platnu, 80x60cm

Komentari

Komentari