Foto: 
autor nepoznat

Kulise (aforizmi)

1.Kada padnu kulise sadašnjosti videćemo obećanu budućnost.

2. Ekonomska očekivanja obespravljenih su realna  - ne očekuju ništa.

3. Njegovo viđenje stvarnosti je iskrivljeno  -  gleda iz kontejnera.

4. Živite svaki dan kako možete jer život nema reprizu.

5. Ljudi bez integriteta lepo su integrisani u vlast.

6. Kada će biti bolje? Biće onda kada ne budete postavljali to pitanje.

7. Mi stalno čekamo i stalno nas uveravaju – samo što nije stiglo.

8. Nama je prošlo i buduće vreme.

9. Zakoni garantuju slobodu govora - slobodno pričajte, pa ćete se uveriti.

10. On je otvorio to pitanje koje ga je i zatvorilo.

11. Krpimo budžet, ulice trotoare, a najviše kraj sa krajem.

12. Taj političar je iskren – iskreno laže.

13. Jedina uspešna privatizacija kod nas – je privatizacija vlasti.

14. Kod nas u prvi plan izbijaju ljudi iz drugog plana.

15. Naša zemlja ima obnovljive resurse – diktaturu, nepotizam, korupciju...

Komentari

Komentari