Foto: 
autor nepoznat

Novogovor vlasti (aforizmi)

1. Kada kažu - bolja budućnost - ja mislim da oni imaju bolju sadašnjost od budućnosti koju nama obećavaju.

2. Kada kažu - naš napredak - ja mislim da nam zahvaljuju na
strpljenju što smo stigli dovde bez roptanja

3. Kada kažu - nema cenzure - ja mislim da naš medijski mrak odlično
osvetljava medijske slobode.

4. Kada kažu - slobodno oglašavanje - ja mislim da se država ne
oglašava u medijima koji oglašavaju njene promašaje.

5. Kada kažu da je sud nezavisan - i ja mislim da je nezavisan, jer
se odluke i donose nezavisno od njega.

6. Kada kažu da poboljšavaju kvalifikacionu strukturu kadrova - ja
mislim da im kupuju diploma.

7. Kada kažu da je smanjena nezaposlenost -  ja mislim da je
smanjena, jer se i dalje povećava odliv naših mozgova u inostranstvo.

8. Kada kažu - izveštaj je dobar - ja mislim da je dobar, ali ga samo
ometaju činjenice.

9. Kada kažu - vlast ne koristi silu - ja mislim da ima svoje medije,
pa joj sila i ne treba.

10. Kada kažu da raspisuju tender - ja mislim da će samo naivci na
njemu učestvovati, jer se pobednici već znaju.

11. Kada donose - leks specijalis u interesu naroda - ja mislim da je
to smokvin list koji pokriva kršenje Ustava.

12. Kada daju neki demanti - ja mislim da je to lažna potvrda sa
zvaničnog mesta.

13. Kada kažu - lepša budućnost - ja je već osećam, jer su računi veći, a
plate i penzije manje.

14. Kada kažu da nam standard raste - ja mislim da ga odlično
podupiremo prosjačkim štapom.

15. Kada kritikuju bivšu vlast - ja mislim da je najpametnija naknadna pamet.

16. Kada kažu da je nečije viđenje stvarnosti iskrivljeno - ja im
verujem, jer taj gleda na stvarnost iz kontejnera.

17. Kada kažu da su profesionalci na vlasti - ja mislim da su ti
profesionalci bez profesije sa priličnim privilegijama i bogatstvom.

18. Kada kažu da - imamo visoki rast - ja mislim da imamo visoki rast - pada.

19. Kada kažu da je taj političar iskren - ja im verujem, jer on iskreno laže.

20. Kada kažu da stalno napredujemo - i ja mislim da napredujemo od
lošeg ka gorem.

Komentari

Komentari