Foto: 
autor nepoznat

Podanička mašinerija - aforizmi Milorada Ćosića

1. Novac je zaraza koja kvari i pokorava, ipak većina ne beži od te zaraze.

2. Каko da preskočite ambis, ako klečite.

3. Podanička mašinerija stalno se podmazuje i dokazuje lojalnost.

4. Njegovo viđenje stvarnosti je iskrivljeno - gleda iz kontejnera.

5. Na lokalnom nivou svaki dahija ima svoje janičare.

6. Nikada ne treba jesti sebe – neka se drugi jedu zbog vas.

7. Dugo padamo, mora da je naša provalija vrlo duboka.

8. Svaka vlast se bavi građevinskom delatnošću: diže sebi spomenike, a svaka sledeca ih ruši.

9. Neki umetnici i novinari će nekada traziti svoju rehabilitaciju zbog kolaboracije sa vlastima.

10. Teško je naći ljubav i unosni položaj u jednom pakovanju.

11. Svakog dana čujemo nešto novo: na primer, da će sutra biti bolje.

12. Političari u obećanjima nude narodu - radost isčekivanja.

13. Zasto se bune nastavnici što dobijaju po obrazima od učenika? Pa to je obrazovni sistem.

14. Ja trošim tačno koliko i zarađujem - ništa.

15. Uvažavajte roditelje, jer nećete imati penziju.

16. Živite kako možete, jer život nema reprizu.

Autor Milorad Ćosić

Komentari

Komentari