Foto: 
autor nepoznat

Satirične crtice Želeta Jovanovića

Razjarena gomila

Nakon što je prekršio predizborno obećanje, ispred gradske opštine skupila se razjarena gomila tražeći gradonačelnika kako bi se obračunala sa njim.
Policija je uporno pokušavala da spreči nalete besne mase koja je nameravala da upadne u gradsku opštinu.
S obzirom da su se naleti odužili, komandir policije je uzeo megafon i obratio se okupljenim, nezadovoljnim građanima:
-Poštovano građanstvo, moram da nas razočaram, ali gradonačelnik nije u zgradi!

Nestali političar

Supruga jednog političara, koji je iznenada nestao, svakodnevno je odlazila i davala nov oglas u kojem je tražila svog nestalog supruga.
U prvom oglasu opisala je kako je pomenuti političar bio odeven u trenutku kada ga je poslednji put videla. Već u drugom je taj opis bio detaljniji. U trećem je ponudila i novčanu nagradu. U četvrtom je ta nagrada bila veća. Petog dana je nagrada ponovo povećana. Šestog dana se supruga političara nije pojavila kako bi dala nov oglas.
-Šefe, danas nam nije dolazila supruga onog nestalog političara kako bi dala nov oglas. –primetio je zaposleni u redakciji.
-Nije. Valjda je shvatila da neće niko da ga traži. –odgovori šef zaposlenom.

Problem sa mikrofonom

-Svaki put kada se primaknem mikrofonu za skupštinskom govornicom, obuzme me neki nagon da prosto moram da slažem. –jadao se jedan narodni poslanik svom poznaniku.
-Zaista neobično. –reče kao iznenađeno čovek. Koliko dugo to traje?
-Čini mi se da je tako oduvek. –neutešan je bio poslanik.
-Hm...jesi li probao da se udaljiš od mikrofona pre nego što počneš da govoriš? –upita čovek svog poznanika, poslanika.
-Koliko misliš da treba da se udaljim? –upita poslanik.
-Šta znam, bar do neke susedne države? –odgovori čovek.

Komentari

Komentari