Foto: 
autor nepoznat

Tokovi - aforizmi Milorada Ćosića

1. Novčani tokovi političara i tajkuna su kao reke ponornice, poniru podzemno.

2. Jedan deo političara je vrlo okretan i okrenuo je sopstveni interes kao nacionalni.

3. Narod nije ugušen samo ne može da diše.

4. Među ljudima ima mira - ali na groblju.

5. Neizvesno sutra - imamo i danas.

6. Mi smo sada načeti, jer smo ćutali - nenačeti.

7. Nama predloženi putevi na kraju ispadnu stranputice.

8. Ljudi su zatvoreni, jer ne žele u zatvor.

9. Sujetni političari biraju egzistencijalno zavisne saradnike.

10. Uzurpirali vlast, a znanja nemaju, ali imaju vlast.

11. Mi imamo strane imigrante, ali i naše domaće emigrante.

12. Vlast napada samu sebe i opravdano se brani.

13. Kod nas je znanje skupo, a diplome su na rasprodaji.

14. Mi smo pobožan narod - obožavamo vlast.

15. Jedni su važni, a drugi više važni, ali su jednaki na groblju.

Autor Milorad Č.Ćosić Ćosa dipl.pravnik/na penzionerskoj infuziji/

Komentari

Komentari